RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Pečat - uvodnik

rrif - 6.2016, str. 19

Računi u poslovanju poduzetnika

rrif - 6.2016, str. 23

Knjigovodstveni praktikum – ostali poslovni rashodi

rrif - 6.2016, str. 35

Faktoring s računovodstvenog i poreznog motrišta

rrif - 6.2016, str. 40

Konsolidacija financijskih izvješća za 2015. godinu

rrif - 6.2016, str. 46

Primitak u naravi i ispravak knjiženja

rrif - 6.2016, str. 62

Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije u proračunskom sustavu s motrišta arhivskih propisa

rrif - 6.2016, str. 64

Prodaja dugotrajne imovine i ugovor o djelu

rrif - 6.2016, str. 69

Čuvanje računovodstvene dokumentacije u neprofitnom računovodstvu

rrif - 6.2016, str. 71

Zaštita dokumentacije neprofitnih organizacija

rrif - 6.2016, str. 75

Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

rrif - 6.2016, str. 79

Obveze poreznih obveznika – donatora hrane

rrif - 6.2016, str. 87

Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a i iz trećih zemalja

rrif - 6.2016, str. 98

Mogućnosti izmjena predujma poreza na dobitak u 2016. godini

rrif - 6.2016, str. 104

Upisana hipoteka nad nekretninom i porez na promet nekretnina

rrif - 6.2016, str. 112

Vremenska neograničenost poslovanja - MRevS 570 (izmijenjen)

rrif - 6.2016, str. 115

Konceptualni okvir financijskog izvještavanja

rrif - 6.2016, str. 122

Informacije o vlasnicima tvrtki, o carini, javnoj nabavi i drugome

rrif - 6.2016, str. 124

Pregled deviznog sustava

rrif - 6.2016, str. 126

Zapošljavanje na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi

rrif - 6.2016, str. 134

Oporezivanje sezonskih obrta

rrif - 6.2016, str. 138

Porezni položaj isplata iz ulaganja (kapitala) obrtnika „dobitaša“

rrif - 6.2016, str. 148

Statusni položaj obrta za zastupanje u osiguranju

rrif - 6.2016, str. 152

Primjena novih carinskih postupaka

rrif - 6.2016, str. 158

Što turistički inspektori kontroliraju u inspekcijskom nadzoru u smještajnim objektima

rrif - 6.2016, str. 164

Pitanja i odgovori iz područja trgovine i zaštite potrošača

rrif - 6.2016, str. 172

Aktualnosti kod godišnjih odmora u 2016. godini

rrif - 6.2016, str. 181

Bitni sadržajni elementi ugovora o radu

rrif - 6.2016, str. 186

Aktualnosti kod sezonskog zapošljavanja

rrif - 6.2016, str. 190

Kako radnik pokreće ovršni postupak zbog neisplate plaće

rrif - 6.2016, str. 199

Što umirovljenici mogu raditi bez obustave isplate mirovine

rrif - 6.2016, str. 208

Kolektivni ugovori i prethodno obraćanje poslodavcu – tužba za utvrđenje

rrif - 6.2016, str. 217

Elektronička dostava ponude

rrif - 6.2016, str. 219

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 6.2016, str. 240

Novi propisi

rrif - 6.2016, str. 249

Stručne informacije

rrif - 6.2016, str. 252
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)