RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 5.2016, str. 19

Knjigovodstveni praktikum – ostali poslovni prihodi

rrif - 5.2016, str. 23

Oblikovanje posebnih pričuva za troškove razvoja i dobitke od sudjelujućih interesa

rrif - 5.2016, str. 28

Računovodstvena dvojba priznavanja trgovačkih znakova i metode procjene

rrif - 5.2016, str. 35

Smjernice i standardi nefinancijskog izvještavanja

rrif - 5.2016, str. 42

Uređenje voda i športski ribolov

rrif - 5.2016, str. 48

Sitni inventar i blagajna uzajamne pomoći

rrif - 5.2016, str. 51

Isplata dnevnica, terenskog dodatka i naknade za odvojeni život

rrif - 5.2016, str. 54

Nadoknada plaće za bolovanje na teret poslodavca

rrif - 5.2016, str. 60

Premije za III. stup mirovinskog osiguranja

rrif - 5.2016, str. 67

Primitci članova uprave - stranaca

rrif - 5.2016, str. 72

Oporezivanje iznajmljivača – građana RH i stranaca

rrif - 5.2016, str. 83

Porez na promet nekretnina - najčešća pitanja i odgovori

rrif - 5.2016, str. 103

Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa

rrif - 5.2016, str. 108

Autorske naknade primljene iz inozemstva

rrif - 5.2016, str. 114

Utvrđivanje poreza na tvrtku za pravne i fizičke osobe u 2016. godini

rrif - 5.2016, str. 122

MRevS 701 – priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora

rrif - 5.2016, str. 129

Načelo značajnosti u financijskim izvještajima

rrif - 5.2016, str. 137

Smanjenje poreza, lista poreznih utočišta i javna nabava

rrif - 5.2016, str. 140

Primjena Uredbe o poticanju ulaganja

rrif - 5.2016, str. 142

Novosti u poslovanju ovlaštenih mjenjača

rrif - 5.2016, str. 145

Što turistički inspektori kontroliraju u inspekcijskom nadzoru u ugostiteljskim objektima

rrif - 5.2016, str. 147

Otkaz u probnome radu

rrif - 5.2016, str. 158

Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika u praksi

rrif - 5.2016, str. 162

Osnovice koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

rrif - 5.2016, str. 166

Vraćanje radnika na rad, izvanredni otkaz i naknada štete

rrif - 5.2016, str. 171

Kratkoročno planiranje u proizvodnoj djelatnosti

rrif - 5.2016, str. 174

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 5.2016, str. 179

Novi propisi

rrif - 5.2016, str. 185

Stručne informacije

rrif - 5.2016, str. 189
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)