RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 4.2016, str. 17

Knjigovodstveni praktikum – prenamjena nekretnina za iznajmljivanje

rrif - 4.2016, str. 21

Povrat kapitala članovima društva

rrif - 4.2016, str. 26

Porezni položaj dodjele ili kupnje vlastitih dionica i opcijske kupnje dionica

rrif - 4.2016, str. 34

Nabava osobnih automobila iz inozemstva

rrif - 4.2016, str. 45

Čuvanje računovodstvene dokumentacije

rrif - 4.2016, str. 55

Organizacija i upravljanje dokumentacijom u skladu s arhivskim propisima

rrif - 4.2016, str. 63

Darovanje i primljena jamstva

rrif - 4.2016, str. 68

Tečajna razlika i kredit

rrif - 4.2016, str. 71

Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – ožujak 2016. godine u neprofitnom računovodstvu

rrif - 4.2016, str. 74

Socijalni i porezni položaj izaslanih radnika

rrif - 4.2016, str. 76

Predujmovi – porezno i računovodstveno evidentiranje

rrif - 4.2016, str. 85

Oslobođenje od PDV-a za usluge povezane sa sportom

rrif - 4.2016, str. 101

Utvrđivanje osnovice za obračun PDV-a pri uvozu dobara u EU

rrif - 4.2016, str. 104

Postupak zaprimanja i obrada obrasca PD za 2015. godinu

rrif - 4.2016, str. 110

Postupak s predujmovima dobitka za 2015. i 2016. godinu

rrif - 4.2016, str. 119

Oporezivanje inozemnih mirovina

rrif - 4.2016, str. 124

Isplata kamata na štednju fizičkim osobama

rrif - 4.2016, str. 130

Mjere OECD-a za sprječavanje erozije porezne osnovice i prijenose dobitka iz država (BEPS) – II. dio

rrif - 4.2016, str. 138

Očekivani učinci primjene MSFI 16 – Najmovi

rrif - 4.2016, str. 148

Pojednostavnjenje PDV-a i oporezivanje velikih trgovačkih lanaca

rrif - 4.2016, str. 151

Ugovorne i zatezne kamate u sustavu poreza na dobitak

rrif - 4.2016, str. 154

Utvrđivanje fer vrijednosti patenata

rrif - 4.2016, str. 170

Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom

rrif - 4.2016, str. 175

Porezne obveze fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak od najma – zakupa nekretnina

rrif - 4.2016, str. 178

Normativni poslovi jedinica lokalne samouprave u djelatnosti ugostiteljstva i turizma

rrif - 4.2016, str. 191

Uvjeti obavljanja i obveze pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu − iznajmljivača

rrif - 4.2016, str. 204

Stranci kao članovi uprave i članovi društva u trgovačkim društvima

rrif - 4.2016, str. 212

Izvanredni otkaz u svjetlu prakse Vrhovnog suda RH

rrif - 4.2016, str. 220

Poslovi zaštite na radu kod poslodavca

rrif - 4.2016, str. 223

Pravna zaštita u javnoj nabavi

rrif - 4.2016, str. 227

Tromjesečni financijski izvještaji za 2016. godinu u sustavu proračuna

rrif - 4.2016, str. 232

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 4.2016, str. 238

Novi propisi

rrif - 4.2016, str. 243

Stručne informacije

rrif - 4.2016, str. 245
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)