RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 3.2016, str. 13

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2015. godinu

rrif - 3.2016, str. 17

Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu

rrif - 3.2016, str. 33

Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2015. godinu

rrif - 3.2016, str. 40

Računovodstvo poreza na dobitak

rrif - 3.2016, str. 51

Naknada gospodarenja otpadnim vozilima i gumama

rrif - 3.2016, str. 63

Rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine i likvidacija trgovačkog društva

rrif - 3.2016, str. 74

Sufinanciranje i darivanje

rrif - 3.2016, str. 76

Službena putovanja kod neprofitnih organizacija

rrif - 3.2016, str. 79

Novosti u poduzetničkoj plaći

rrif - 3.2016, str. 87

Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a

rrif - 3.2016, str. 94

Oporezivanje kamata po osnovi zajma fizičkim osobama

rrif - 3.2016, str. 103

Primitci koji ne podliježu obračunu doprinosa

rrif - 3.2016, str. 113

OECD-ove mjere u području međunarodnog oporezivanja

rrif - 3.2016, str. 120

Porezne reforme u državama članicama Europske unije 2015. godine

rrif - 3.2016, str. 125

Analitički postupci u reviziji

rrif - 3.2016, str. 140

MSFI 16 – Najmovi

rrif - 3.2016, str. 148

Novosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji su obveznici davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti

rrif - 3.2016, str. 151

Postupci zaprimanja i obrade godišnje porezne prijave obrtnika na obrascima DOH–Z i DOH za 2015. godinu

rrif - 3.2016, str. 157

Likvidacija – trajni prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“

rrif - 3.2016, str. 166

Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima

rrif - 3.2016, str. 176

Normativni poslovi jedinica lokalne samouprave u djelatnosti trgovine

rrif - 3.2016, str. 185

Osobno uvjetovani otkaz u praksi

rrif - 3.2016, str. 193

Rad stranaca u RH

rrif - 3.2016, str. 196

Profesionalna rehabilitacija u sustavu mirovinskog osiguranja

rrif - 3.2016, str. 206

Redoviti (poslovno uvjetovan) i izvanredni otkaz ugovora o radu

rrif - 3.2016, str. 212

Knjiga odluka d.o.o. – nova i bitna pitanja

rrif - 3.2016, str. 215

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 3.2016, str. 217

Novi propisi

rrif - 3.2016, str. 224

Odgoda dostavljanja obrasca OPZ-STAT-1

rrif - 3.2016, str. 230

Stručne informacije

rrif - 3.2016, str. 230
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)