RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 2.2016, str. 13

Rokovi predaje financijskih i poreznih izvješća za 2015. godinu

rrif - 2.2016, str. 17

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2015. u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 2.2016, str. 19

Posebnosti pri izradi godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2015. godinu

rrif - 2.2016, str. 29

Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2015. godinu

rrif - 2.2016, str. 43

Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2015. godinu

rrif - 2.2016, str. 53

Financijska izvješća u djelatnosti cestovnog prometa za 2015. godinu

rrif - 2.2016, str. 65

Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2015. godinu

rrif - 2.2016, str. 83

Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2015. godinu

rrif - 2.2016, str. 92

Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2015. godinu

rrif - 2.2016, str. 102

Godišnje izvješće za 2015. godinu

rrif - 2.2016, str. 113

Naplata tuđih prihoda i tečajne razlike

rrif - 2.2016, str. 119

Koncesijska prava, porez na dobitak i pretporez

rrif - 2.2016, str. 122

Neoporezivi primitci u JOPPD-u u 2016. godini

rrif - 2.2016, str. 127

Ovrha na plaći – novosti u 2016. godini

rrif - 2.2016, str. 135

Pravo na otpremninu i isplatna lista

rrif - 2.2016, str. 142

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

rrif - 2.2016, str. 151

Plaćanje poreza po tonaži broda umjesto poreza na dobitak

rrif - 2.2016, str. 152

Obveza doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti - obrazac PD

rrif - 2.2016, str. 157

Utvrđivanje godišnje obveze poreza na dohodak građana u posebnom postupku

rrif - 2.2016, str. 161

Obveze poslodavca u vezi s uplaćenim premijama za dobrovoljno mirovinsko osiguranje

rrif - 2.2016, str. 176

Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2015. godinu

rrif - 2.2016, str. 177

Oporezivanje mita kao drugog dohotka

rrif - 2.2016, str. 189

Primjena načela značajnosti u financijskom izvještavanju

rrif - 2.2016, str. 192

Konkurentnost, zaštita podataka i porezne utaje

rrif - 2.2016, str. 195

Druga djelatnost i obveza doprinosa za 2015. godinu za obveznike poreza na dohodak

rrif - 2.2016, str. 196

Utvrđivanje obveze za doprinose obrtnika i slobodnih zanimanja u 2016.godini

rrif - 2.2016, str. 203

Poslovno uvjetovani otkaz u praksi

rrif - 2.2016, str. 212

Dječji doplatak za 2016. godinu

rrif - 2.2016, str. 217

Aktualnosti u vezi s Knjigom poslovnih udjela

rrif - 2.2016, str. 223

Tehničke specifikacije u sustavu javne nabave

rrif - 2.2016, str. 226

Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi u primjeni su od 1. siječnja 2016. godine

rrif - 2.2016, str. 232

Ovlasti povjerenika Vlade Republike Hrvatske

rrif - 2.2016, str. 236

Financiranje lokalnih i regionalnih jedinica u određenim okolnostima

rrif - 2.2016, str. 241

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 2.2016, str. 244

Novi propisi

rrif - 2.2016, str. 250

Stručne informacije

rrif - 2.2016, str. 252
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)