RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 12.2016, str. 13

Što donosi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu

rrif - 12.2016, str. 17

Što donosi novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

rrif - 12.2016, str. 20

Porezna reforma 2017. godine

rrif - 12.2016, str. 23

Izmjene u porezu na dohodak i doprinosima od 2017. godine

rrif - 12.2016, str. 24

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

rrif - 12.2016, str. 30

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o PDV-u

rrif - 12.2016, str. 33

Što donosi Zakon o porezu na promet nekretnina

rrif - 12.2016, str. 37

Prijedlog novoga Općeg poreznog zakona

rrif - 12.2016, str. 40

Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

rrif - 12.2016, str. 44

Izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

rrif - 12.2016, str. 46

Novosti iz prijedloga Zakona o lokalnim porezima

rrif - 12.2016, str. 48

Porez po odbitku pri isplati naknada pravnim osobama u inozemstvo

rrif - 12.2016, str. 51

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca s računovodstvenog i poreznog motrišta

rrif - 12.2016, str. 66

Agresivno računovodstvo revalorizacije pod povećalom forenzičnog računovodstva

rrif - 12.2016, str. 75

Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2016.

rrif - 12.2016, str. 83

Oročavanje novca i maloprodaja proizvoda

rrif - 12.2016, str. 137

Porez na dobitak po odbitku

rrif - 12.2016, str. 141

Godišnji obračun poreza iz plaće za 2016. godinu

rrif - 12.2016, str. 143

Ispravak i nadopuna godišnjeg obračuna plaće

rrif - 12.2016, str. 159

Božićnica i ostale prigodne nagrade

rrif - 12.2016, str. 166

Ispravak pogrešaka u JOPPD-u

rrif - 12.2016, str. 178

Obveznici PDV-a u 2017. godini – ulazak i izlazak

rrif - 12.2016, str. 186

Obračun PDV-a pri premještanju dobara unutar EU-a

rrif - 12.2016, str. 204

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2016. za dobitaše i dohodaše

rrif - 12.2016, str. 214

Porezna olakšica na temelju reinvestiranog dobitka – posljednji put za 2016. godinu

rrif - 12.2016, str. 231

Oporezivanje kapitalnih dobitaka fizičkih osoba nastalih tijekom 2016. godine

rrif - 12.2016, str. 236

Uračunavanje ili izuzimanje poreza na dohodak iz inozemstva

rrif - 12.2016, str. 244

Postupci revizora glede subjekata koji se koriste radom uslužnih organizacija

rrif - 12.2016, str. 253

Računovodstvene politike, promjene u računovodstvenim procjenama i pogreške

rrif - 12.2016, str. 259

Predložena reforma poreza na dobit i drugi porezni problemi u EU-u

rrif - 12.2016, str. 262

Prekogranični cash-pooling

rrif - 12.2016, str. 264

Prijelaz „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2017. godini s motrišta PDV-a

rrif - 12.2016, str. 269

Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak

rrif - 12.2016, str. 274

Aktualna problematika u ugostiteljskoj djelatnosti, kod iznajmljivača i na OPG-u

rrif - 12.2016, str. 282

Obveza donošenja pravilnika o radu

rrif - 12.2016, str. 288

Izbor predstavnika radničkog vijeća

rrif - 12.2016, str. 295

Osiguranje od odgovornosti i sudska zaštita prava, te kolektivni ugovor

rrif - 12.2016, str. 299

Otpori promjenama u poduzećima

rrif - 12.2016, str. 302

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 12.2016, str. 307

Vijesti iz udruge

rrif - 12.2016, str. 314

Stručne informacije

rrif - 12.2016, str. 320

Novi propisi

rrif - 12.2016, str. 321
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)