RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Računovodstveno i porezno motrište inozemnih podružnica u RH

rrif - 11.2016, str. 17

Promidžba, reprezentacija i darovi u poreznom sustavu

rrif - 11.2016, str. 25

Krađa imovine i darivanje

rrif - 11.2016, str. 41

Darovanja u stvarima

rrif - 11.2016, str. 42

Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu

rrif - 11.2016, str. 44

Oporezivanje isporuke dobara unutar Europske unije

rrif - 11.2016, str. 55

Očevid u poreznom nadzoru

rrif - 11.2016, str. 72

Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina

rrif - 11.2016, str. 79

Isplata dividendi i udjela u dobitku članovima društva nerezidentima

rrif - 11.2016, str. 84

Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva fizičkim osobama

rrif - 11.2016, str. 94

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak iz inozemstva

rrif - 11.2016, str. 101

Oporezivanje usluga povezanih s nekretninama – Provedbena uredba Vijeća (EU) 1042/2013

rrif - 11.2016, str. 112

Trošarinsko postupanje s duhanskim prerađevinama

rrif - 11.2016, str. 118

Pravna (ne) sigurnost u poreznom postupku

rrif - 11.2016, str. 133

Novi Međunarodni standardi interne revizije

rrif - 11.2016, str. 136

Rana upozorenja insolventnosti i porezni poticaji

rrif - 11.2016, str. 145

Financijski učinak preporuka u trgovini

rrif - 11.2016, str. 148

Zlato kao siguran ulog

rrif - 11.2016, str. 152

Smanjenje porezne obveze kod samostalnih djelatnosti

rrif - 11.2016, str. 156

Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2017. godini

rrif - 11.2016, str. 165

Povrat ili otpust carinskog duga

rrif - 11.2016, str. 175

Obveze poslodavca kod sporazumnog prestanka ugovora o radu

rrif - 11.2016, str. 181

Prijava - promjena o utvrđenom stažu osiguranja i mirovinskoj osnovici (tiskanica MPP-1)

rrif - 11.2016, str. 184

Mirovinsko osiguranje – rad za poslodavce u drugim državama članicama EU-a

rrif - 11.2016, str. 190

Nadležnost tijela državne uprave i naknada štete (odluka poslodavca i ugovaranju iste unaprijed)

rrif - 11.2016, str. 198

Samoprocjena, planiranje i interni akt neprofitne organizacije

rrif - 11.2016, str. 200

Primitci po osnovi drugog dohotka kod neprofitnih organizacija

rrif - 11.2016, str. 211

Nova Uputa za izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije

rrif - 11.2016, str. 219

Sektorski naručitelji i Direktiva 2014/25/EU

rrif - 11.2016, str. 229

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 11.2016, str. 235

Novi propisi

rrif - 11.2016, str. 242

Stručne informacije

rrif - 11.2016, str. 244
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)