RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 10.2016, str. 17

Računovodstvo troškova posudbe

rrif - 10.2016, str. 21

Računovodstvo naknadnih ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu

rrif - 10.2016, str. 28

Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila

rrif - 10.2016, str. 34

Financijsko-računovodstveni forenzičar – zanimanje budućnosti

rrif - 10.2016, str. 43

Financijska imovina i jamstvo

rrif - 10.2016, str. 48

Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2016. godinu

rrif - 10.2016, str. 50

Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – rujan 2016. godine u neprofitnom računovodstvu

rrif - 10.2016, str. 54

Financijska imovina i potraživanja

rrif - 10.2016, str. 56

Razlikovanje (statusno i financijsko) neprofitne organizacije, vjerske zajednice i crkvene pravne osobe

rrif - 10.2016, str. 58

Primitci u naravi

rrif - 10.2016, str. 65

Naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

rrif - 10.2016, str. 81

Primitci s osnove naknade štete

rrif - 10.2016, str. 89

Dopust roditelja zbog njege djeteta sa smetnjama u razvoju

rrif - 10.2016, str. 95

Porezni položaj stjecanja dobara unutar Europske unije

rrif - 10.2016, str. 101

„Lažni“ trostrani poslovi s motrišta PDV-a

rrif - 10.2016, str. 117

Oslobođenje od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa

rrif - 10.2016, str. 125

Dostavljanje dokaza o povećanju temeljnog kapitala u visini reinvestiranog dobitka

rrif - 10.2016, str. 131

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina

rrif - 10.2016, str. 134

Zahtjev za povezivanjem nepovezanih uplata – SNU

rrif - 10.2016, str. 144

Početni angažman revizora

rrif - 10.2016, str. 150

Mjerenje vrijednosti elemenata financijskih izvještaja

rrif - 10.2016, str. 154

Plaćanje poreza i razmatranja o sniženju

rrif - 10.2016, str. 156

Obračun zateznih kamata

rrif - 10.2016, str. 158

Izrada godišnjeg plana poslovanja

rrif - 10.2016, str. 168

Nejednaki raspored radnog vremena i preraspodjela

rrif - 10.2016, str. 179

Kontrola podataka u mirovinskom osiguranju

rrif - 10.2016, str. 183

Izvanredni otkaz i vraćanje radnika na rad te zaštita dostojanstva radnika

rrif - 10.2016, str. 192

Programi stvaranja lojalnosti kupaca u maloprodaji

rrif - 10.2016, str. 194

Kako organizirati „tvornice inovacija“

rrif - 10.2016, str. 198

Posljedica nedonošenja proračuna JLP(R)S

rrif - 10.2016, str. 203

Pripreme za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. godine

rrif - 10.2016, str. 208

Postupci javne nabave u prijelaznom razdoblju

rrif - 10.2016, str. 212

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 10.2016, str. 219

Novi propisi

rrif - 10.2016, str. 227
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)