RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Popusti s poreznog i računovodstvenog motrišta

rrif - 9.2015, str. 17

Porezno nepriznati rashodi amortizacije za imovinu kojom se ne obavlja djelatnost

rrif - 9.2015, str. 25

Računovodstveno i porezno evidentiranje učinaka predstečajne nagodbe kod dužnika

rrif - 9.2015, str. 29

Objavljeni su izmijenjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja

rrif - 9.2015, str. 37

Izbor revizora za 2015. godinu

rrif - 9.2015, str. 43

Kartično posredovanje i gubitak trgovačkog društva

rrif - 9.2015, str. 48

Donos obveze PDV-a i ino-porez po odbitku

rrif - 9.2015, str. 49

Novosti u obavljanju ugostiteljske djelatnosti kod neprofitnih pravnih osoba

rrif - 9.2015, str. 51

Plaće radnika u slučaju stečaja i blokade računa poslodavca

rrif - 9.2015, str. 56

Obračun plaće i ostale posebnosti kod osoba s invalidnošću

rrif - 9.2015, str. 65

Povrat preplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje (obrazac GOD-DOP)

rrif - 9.2015, str. 74

Porezni položaj jubilarnih nagrada

rrif - 9.2015, str. 79

Zapošljavanje kod poslodavaca sa sjedištem u drugoj državi EU-a

rrif - 9.2015, str. 85

PDV na „inozemne usluge” (I. dio)

rrif - 9.2015, str. 95

Oslobođenje od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU-a te međunarodne organizacije

rrif - 9.2015, str. 109

Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

rrif - 9.2015, str. 115

Porezni položaj dohotka od kapitala

rrif - 9.2015, str. 122

Oporezivanje odvjetnika i javnih bilježnika obveznika poreza na dohodak

rrif - 9.2015, str. 133

RRiF-ovi savjeti

rrif - 9.2015, str. 150

Utjecaj elektroničke trgovine na reviziju financijskih izvještaja

rrif - 9.2015, str. 155

Zaštitne mjere u EU-u

rrif - 9.2015, str. 161

Zatezne kamate od 1. kolovoza 2015. godine

rrif - 9.2015, str. 163

Pregled statističkih istraživanja za potrebe HNB-a

rrif - 9.2015, str. 167

Samostalna djelatnost u sustavu PDV-a

rrif - 9.2015, str. 174

Prijenos gospodarske cjeline - obrta „dobitaša” u d.o.o.

rrif - 9.2015, str. 188

Izaslani radnici u sustavu mirovinskog osiguranja

rrif - 9.2015, str. 195

Novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

rrif - 9.2015, str. 206

Promjene u pravu na pristup informacijama s motrišta tijela javnih ovlasti

rrif - 9.2015, str. 210

Financiranje programa i projekata za opće dobro koje provode udruge

rrif - 9.2015, str. 213

Kriteriji za odabir prema Direktivi 2014/24/EU

rrif - 9.2015, str. 218

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 9.2015, str. 223

Novi propisi

rrif - 9.2015, str. 223
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)