RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Donesen je novi Zakon o računovodstvu

rrif - 8.2015, str. 11

Smanjenje vrijednosti imovine, revalorizacija i odgođeni porezi

rrif - 8.2015, str. 19

Operativni leasing motornih vozila

rrif - 8.2015, str. 32

Računovodstveno praćenje vlastite i tuđe ambalaže

rrif - 8.2015, str. 41

Prijenos stvari i izrada imovine

rrif - 8.2015, str. 50

Brisanje nekih ustanova iz registra neprofitnih organizacija

rrif - 8.2015, str. 51

Naknade troškova volonterima

rrif - 8.2015, str. 55

Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine i financijska imovina

rrif - 8.2015, str. 61

Troškovi prijevoza na posao i s posla

rrif - 8.2015, str. 62

Prijevoz s posla i na posao u isplatnoj listi, JOPPD-u i na nalozima za plaćanje

rrif - 8.2015, str. 70

Porezni položaj drugog dohotka primljenog iz inozemstva

rrif - 8.2015, str. 78

Utvrđivanje godišnjeg poreza na cestovna motorna vozila i plovila za pravne i fizičke osobe

rrif - 8.2015, str. 87

Izmjene u sustavu obračuna poreza po tonaži broda

rrif - 8.2015, str. 93

Oporezivanje usluga iznajmljivača stranaca u vlastitim nekretninama u RH

rrif - 8.2015, str. 98

Oporezivanje rada od kuće - rad na izdvojenom mjestu rada

rrif - 8.2015, str. 105

Određivanje značajnosti kod revizije financijskih izvještaja

rrif - 8.2015, str. 109

Kvalitativno obilježje opreza u prezentiranju financijskih izvještaja

rrif - 8.2015, str. 119

Nadzor računovođa i pravnih savjetnika

rrif - 8.2015, str. 119

Prikaz novoga Stečajnog zakona

rrif - 8.2015, str. 121

Izabrani financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika prema djelatnostima

rrif - 8.2015, str. 131

Naknade za bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 8.2015, str. 139

Novosti u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 8.2015, str. 144

Mirovinsko osiguranje pomoraca

rrif - 8.2015, str. 154

Radni sporovi – sudska praksa Vrhovnog suda RH

rrif - 8.2015, str. 162

Poslovodstvo bez naloga

rrif - 8.2015, str. 165

Prodaja i prijenos poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću

rrif - 8.2015, str. 169

Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponuda u javnoj nabavi

rrif - 8.2015, str. 176

Gospodarska kretanja u RH i EU-u do 30. lipnja 2015.

rrif - 8.2015, str. 184

Novi propisi

rrif - 8.2015, str. 189

Stručne informacije

rrif - 8.2015, str. 193
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)