RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Dostava godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu za 2014. godinu

rrif - 6.2015, str. 19

Računovodstveni i porezni položaj elektronički obavljenih usluga

rrif - 6.2015, str. 24

Konsolidacija financijskih izvješća

rrif - 6.2015, str. 38

Unaprjeđenje računovodstva u Hrvatskoj

rrif - 6.2015, str. 52

Zamjena stvari

rrif - 6.2015, str. 69

Prodaja dugotrajne imovine i povrat primljenog dara

rrif - 6.2015, str. 71

Pravo radnika na povećanu plaću

rrif - 6.2015, str. 72

Nova isplatna lista plaće i naknade plaće

rrif - 6.2015, str. 77

Knjigovodstvene i porezne evidencije naknade za bolovanje zbog ozljede na radu

rrif - 6.2015, str. 89

Oporezivanje iznajmljivača - paušalista

rrif - 6.2015, str. 98

Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine

rrif - 6.2015, str. 115

Načela i postupci upravljanja kvalitetom revizijskih procesa u eksternoj reviziji

rrif - 6.2015, str. 126

Revizija Okvira MSFI-ja

rrif - 6.2015, str. 131

Tajni porezni dogovori

rrif - 6.2015, str. 133

Prijava projekta uslužnih djelatnosti u poduzetnički impuls 2015.

rrif - 6.2015, str. 135

Izmjene zakonske regulative o statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom

rrif - 6.2015, str. 146

Pregled izmjena u vezi s izvješćivanjem kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom

rrif - 6.2015, str. 150

Neka motrišta deviznog poslovanja u turizmu

rrif - 6.2015, str. 154

Valuta isplate dnevnica za službena putovanja u inozemstvo

rrif - 6.2015, str. 156

Zapošljavanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi

rrif - 6.2015, str. 159

Predujam poreza na dohodak obrtnika u 2015. i podnošenje zahtjeva za izmjenom predujma

rrif - 6.2015, str. 164

Označavanje pekarskih proizvoda

rrif - 6.2015, str. 171

Sezonsko zapošljavanje u svjetlu novog Zakona o radu

rrif - 6.2015, str. 179

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad

rrif - 6.2015, str. 187

Godišnji odmor – aktualnosti u 2015.

rrif - 6.2015, str. 191

Izvanredni otkaz i otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

rrif - 6.2015, str. 195

Stjecanje bez osnove

rrif - 6.2015, str. 198

„Osoba na radu“ kao subjekt zaštite na radu

rrif - 6.2015, str. 200

Javna nabava – primjeri iz prakse

rrif - 6.2015, str. 202

Rezultati poslovanja poduzetnika u 2014. godini

rrif - 6.2015, str. 208

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 6.2015, str. 218

Stručne informacije

rrif - 6.2015, str. 225

Novi propisi

rrif - 6.2015, str. 227
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)