RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Struka - Uvodnik glavnog urednika

rrif - 5.2015, str. 15

Novosti u računovodstvu izgradnje građevina

rrif - 5.2015, str. 19

Čuvanje poslovne dokumentacije nastale u 2014. godini

rrif - 5.2015, str. 23

Kreativno računovodstvo i utjecaj na poreze

rrif - 5.2015, str. 26

Financijski instrumenti: Očekivani kreditni gubitci

rrif - 5.2015, str. 33

Darivanje dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 5.2015, str. 37

Jednostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva

rrif - 5.2015, str. 39

Oročenje novca i nesigurna potraživanja

rrif - 5.2015, str. 48

Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za doprinos za mirovinsko osiguranje

rrif - 5.2015, str. 49

Specifikacija nepovezanih uplata (SNU) - nova aplikacija ePorezne

rrif - 5.2015, str. 59

Oporezivanje usluge smještaja, ugostiteljske usluge i posebni postupak oporezivanja putničkih agencija

rrif - 5.2015, str. 67

Carinski postupak 42 s motrišta PDV-a

rrif - 5.2015, str. 90

Plaćanje dospjeloga poreznoga duga sklapanjem upravnog ugovora

rrif - 5.2015, str. 100

Obvezujuća mišljenja Porezne uprave i druge dopune OPZ-a

rrif - 5.2015, str. 107

Proces izvještavanja o rezultatima provedene interne revizije

rrif - 5.2015, str. 112

Revizorovo priopćavanje nedostataka u internim kontrolama

rrif - 5.2015, str. 119

Porezna konkurencija i transparentnost

rrif - 5.2015, str. 126

Nova pravila za sponzorstva i donacije trgovačkih društava u javnom vlasništvu

rrif - 5.2015, str. 127

Kompenzacijske carine

rrif - 5.2015, str. 129

Evidencije o radnicima – bitna pitanja u svjetlu novog Pravilnika

rrif - 5.2015, str. 135

Europski parnični i ovršni postupci

rrif - 5.2015, str. 141

Registar udruga

rrif - 5.2015, str. 152

Financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz javnih sredstava

rrif - 5.2015, str. 155

Novi propisi

rrif - 5.2015, str. 160

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 5.2015, str. 164

Stručne informacije

rrif - 5.2015, str. 170
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)