RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Prihodi od reinvestiranog dobitka ovisnih i povezanih društava

rrif - 4.2015, str. 19

Računovodstveni i porezni položaj vozila kategorije N1

rrif - 4.2015, str. 26

Procjena fer vrijednosti instrumenata glavnice poduzeća koja ne kotiraju

rrif - 4.2015, str. 39

Računovodstveno praćenje procesa proizvodnje kod obveznika primjene proračunskog računovodstva

rrif - 4.2015, str. 43

Dugotrajna nefinancijska imovina i zamjena stvari

rrif - 4.2015, str. 50

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD

rrif - 4.2015, str. 53

Izmjene u uspostavljanju prijavno-odjavnih podataka u mirovinskom osiguranju

rrif - 4.2015, str. 58

„MOSS“ - posebni postupci oporezivanja PDV-om

rrif - 4.2015, str. 60

Utvrđivanje obveze PDV-a od 1. siječnja 2015. za „dobitaše“ prema izdanim računima

rrif - 4.2015, str. 67

Registracija trošarinskih obveznika

rrif - 4.2015, str. 86

Zaprimanje obrasca PD za 2014. u Poreznoj upravi i povrat preplaćenog poreza na dobitak

rrif - 4.2015, str. 96

Transferne cijene i nematerijalna imovina

rrif - 4.2015, str. 103

Utjecaj uporabe računalnih tehnologija na proces revizije i rad revizora

rrif - 4.2015, str. 108

Povelja i strateški plan interne revizije

rrif - 4.2015, str. 116

Prekomjerni deficit i niži PDV

rrif - 4.2015, str. 123

Davanje zajmova uz kamatu i porez na kamatu

rrif - 4.2015, str. 125

Prisilna naplata tražbine prodajom nekretnine u ovršnom postupku

rrif - 4.2015, str. 131

Naplata zadužnice – aktualnosti

rrif - 4.2015, str. 140

Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom

rrif - 4.2015, str. 146

Porezni i socijalni status umjetnika

rrif - 4.2015, str. 148

Djelatnost stalnih sudskih tumača

rrif - 4.2015, str. 158

Prodaja robe na daljinu i izvan poslovnih prostorija trgovca

rrif - 4.2015, str. 168

Obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca u RH

rrif - 4.2015, str. 176

Dopunski rad radnika kod drugog poslodavca

rrif - 4.2015, str. 180

Izvanredni otkaz ugovora o radu

rrif - 4.2015, str. 183

Digitalizacija poslovanja

rrif - 4.2015, str. 185

Novi sustav izvještavanja u neprofitnom računovodstvu za 2015. godinu

rrif - 4.2015, str. 187

Tromjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna

rrif - 4.2015, str. 195

Izrada strateških planova za razdoblje 2016. - 2018.

rrif - 4.2015, str. 197

Odgovori na pitanja iz područja javne nabave

rrif - 4.2015, str. 200

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 4.2015, str. 208

Novi propisi

rrif - 4.2015, str. 214

Stručne informacije

rrif - 4.2015, str. 217
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)