RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Elementi novog obrasca PDV - VIII. - Ostali podatci i novi obrasci od 1. siječnja 2015.

rrif - 3.2015, str. 16

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2014.

rrif - 3.2015, str. 21

Predaja u FINA-u godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu

rrif - 3.2015, str. 37

Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2014. godinu

rrif - 3.2015, str. 44

Knjiženje poreza na dobitak – odgođeni porez

rrif - 3.2015, str. 55

Računovodstvo rabljenog materijala i otpada

rrif - 3.2015, str. 67

Ispunjavanje regulatornih zahtjeva investicijskih društava

rrif - 3.2015, str. 80

Financijski lizing

rrif - 3.2015, str. 82

Knjigovodstvena evidencija oporezivanja dobitka kod neprofitnih organizacija

rrif - 3.2015, str. 84

Dugotrajna nefinancijska imovina i povrat neutrošene donacije

rrif - 3.2015, str. 89

Poticanje zapošljavanja

rrif - 3.2015, str. 92

Ispravak pogrešaka iskazanih u JOPPD-u

rrif - 3.2015, str. 97

Isplata terenskog dodatka u 2015. godini

rrif - 3.2015, str. 107

Plaće po sudskoj presudi

rrif - 3.2015, str. 115

Zatezne kamate za doprinos za II. stup na obrascu JOPPD

rrif - 3.2015, str. 138

Promjene u prijavi radnika na mirovinsko osiguranje

rrif - 3.2015, str. 141

Troškovi službenog putovanja – novo uređenje u JOPPD-u

rrif - 3.2015, str. 147

Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Mađarskoj

rrif - 3.2015, str. 150

Ostvarivanje olakšica poreza na dobitak na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara

rrif - 3.2015, str. 158

Oporezivanje kamata na štednju od 1. siječnja 2015. godine

rrif - 3.2015, str. 165

Stope PDV-a u EU-u na dan 1. siječnja 2015.

rrif - 3.2015, str. 170

Uloga i odgovornosti revizora u detektiranju prijevarnoga financijskog izvještavanja

rrif - 3.2015, str. 177

Obveznice EU-a i minimalna plaća za vozače u Njemačkoj

rrif - 3.2015, str. 185

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i neke pravne osobe

rrif - 3.2015, str. 187

Novosti pri korištenju stranim sredstvima plaćanja u RH

rrif - 3.2015, str. 190

Postupci obrade godišnje porezne prijave obrtnika u Poreznoj upravi za 2014. godinu

rrif - 3.2015, str. 192

Antidampinške carine

rrif - 3.2015, str. 198

Osvrt na Novi Carinski zakonik Unije i početak njegove primjene

rrif - 3.2015, str. 205

Ustup radnika

rrif - 3.2015, str. 210

Osobno uvjetovani otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika

rrif - 3.2015, str. 215

Pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja

rrif - 3.2015, str. 217

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu od strane neprofitnih pravnih osoba

rrif - 3.2015, str. 225

Novi propisi

rrif - 3.2015, str. 232

Gospodarska kretanja u RH i EU-u u IV. tromjesečju 2014.

rrif - 3.2015, str. 236

Stručne informacije

rrif - 3.2015, str. 243
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)