RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Tko vam je kriv? - uvodnik urednika

rrif - 10.2015, str. 15

Primjena metode udjela za ulaganja u pridružena društva - računovodstvena i porezna rješenja

rrif - 10.2015, str. 19

Računovodstveno i porezno motrište komisijske prodaje u Hrvatskoj

rrif - 10.2015, str. 33

Računovodstveni postupak s povratnom naknadom za ambalažu

rrif - 10.2015, str. 38

Računovodstvo sitnog inventara

rrif - 10.2015, str. 50

Računovodstvo trgovine rabljenim motornim vozilima

rrif - 10.2015, str. 56

Računovodstveni učinci reklasifikacije financijske imovine

rrif - 10.2015, str. 70

Predstečajna nagodba - računovodstveno i porezno postupanje kod vjerovnika

rrif - 10.2015, str. 80

Komunalna naknada i porez na dobitak

rrif - 10.2015, str. 87

Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – rujan 2015. u neprofitnom računovodstvu

rrif - 10.2015, str. 89

Neprofitni putokaz s obzirom na aktivnosti

rrif - 10.2015, str. 91

Izaslani radnici iz drugih država u Hrvatsku - socijalni i porezni status

rrif - 10.2015, str. 95

Izvansudska nagodba i izvješćivanje putem obrasca JOPPD

rrif - 10.2015, str. 103

PDV na „inozemne usluge“ (II. dio)

rrif - 10.2015, str. 112

Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva

rrif - 10.2015, str. 122

Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu

rrif - 10.2015, str. 127

Korištenje poreznom olakšicom za reinvestirani dobitak

rrif - 10.2015, str. 136

Trošarinsko postupanje s vinom

rrif - 10.2015, str. 140

Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2014. godine

rrif - 10.2015, str. 150

Kriteriji za izračun značajnosti u reviziji financijskih izvještaja

rrif - 10.2015, str. 163

MSFI 15 - Prihodi ostvareni po ugovorima s kupcima

rrif - 10.2015, str. 163

Porezna evazija, tržište kapitala i državne potpore

rrif - 10.2015, str. 171

Bankarske garancije

rrif - 10.2015, str. 173

Povjerenik u predstečajnoj nagodbi

rrif - 10.2015, str. 180

Obračunska plaćanja kod samostalnih djelatnosti

rrif - 10.2015, str. 185

Upravljanje carinskim kvotama

rrif - 10.2015, str. 191

Novosti u evidencijama radnog vremena

rrif - 10.2015, str. 196

Smanjenje plaće, naknada štete i tužba na utvrđenje

rrif - 10.2015, str. 200

Ugovor o komisiji u praksi

rrif - 10.2015, str. 202

Prijeboj (kompenzacija) u obveznim odnosima

rrif - 10.2015, str. 208

Odgovornost za štetu (prouzročenje štete)

rrif - 10.2015, str. 0

Poduzetnik i menadžer

rrif - 10.2015, str. 220

Ugostiteljske aktivnosti amaterskih sportskih udruga

rrif - 10.2015, str. 223

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 10.2015, str. 228

Novi propisi

rrif - 10.2015, str. 235

Stručne informacije

rrif - 10.2015, str. 238
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)