RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2015.

rrif - 1.2015, str. 19

Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2014.

rrif - 1.2015, str. 20

Godišnji obračun amortizacije za 2014.

rrif - 1.2015, str. 28

Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2014.

rrif - 1.2015, str. 43

Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2014.

rrif - 1.2015, str. 66

Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2014.

rrif - 1.2015, str. 85

Godišnji obračun poreza na dobitak 2014. - sastavljanje obrasca PD

rrif - 1.2015, str. 103

Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

rrif - 1.2015, str. 156

Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 1.2015, str. 161

Izvještaj o novčanom tijeku

rrif - 1.2015, str. 165

Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2015, str. 171

Rashodi koji kontinuirano nastaju u proračunskom računovodstvu

rrif - 1.2015, str. 181

Uzastopno darivanje i rashod dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 1.2015, str. 183

Oporezivanje dobitka neprofitnih organizacija

rrif - 1.2015, str. 185

Dopunsko zapošljavanje radnika

rrif - 1.2015, str. 189

Plaće i doprinosi u 2015. godini

rrif - 1.2015, str. 195

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

rrif - 1.2015, str. 210

Obračun poreza na potrošnju i novo izvješće od 1. siječnja 2015.

rrif - 1.2015, str. 214

Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2014. godini

rrif - 1.2015, str. 221

Konačni obračun PDV-a za 2014. kod proračunskih i neprofitnih poreznih obveznika

rrif - 1.2015, str. 225

Komisijska prodaja dobara u državama članicama EU-a

rrif - 1.2015, str. 242

Drugi dohodak primljen iz inozemstva

rrif - 1.2015, str. 252

Godišnja trošarinska izvješća za 2014. za alkoholna pića i vina

rrif - 1.2015, str. 260

Slučaj kad je umjesto prijenosa obveze zaračunan PDV - Iz prakse Europskog suda -

rrif - 1.2015, str. 267

Aktualna pitanja iz radnih odnosa

rrif - 1.2015, str. 269

Sustav kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom od 1. siječnja 2015.

rrif - 1.2015, str. 278

Ugovor o faktoringu u svjetlu novog Zakona o faktoringu

rrif - 1.2015, str. 285

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 1.2015, str. 294

Novi propisi

rrif - 1.2015, str. 301

Stručne informacije

rrif - 1.2015, str. 306
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)