RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Obračunska plaćanja

rrif - 9.2014, str. 23

Računovodstveno i porezno motrište valutne klauzule

rrif - 9.2014, str. 31

Zajmovi između trgovačkog društva i člana društva (vlasnika) te zaposlenika

rrif - 9.2014, str. 37

Izbor revizora

rrif - 9.2014, str. 45

Predstečajna nagodba i ispravak vrijednosti potraživanja

rrif - 9.2014, str. 48

Naknade prema ugovoru o djelu i JOPPD

rrif - 9.2014, str. 51

Rodiljni i roditeljski dopust i potpore - iskazivanje na obrascu JOPPD

rrif - 9.2014, str. 58

Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Italiji

rrif - 9.2014, str. 71

Porezni položaj prometa nekretnina i novosti od 1. siječnja 2015.

rrif - 9.2014, str. 80

Porez na kuće za odmor za 2014.

rrif - 9.2014, str. 91

Primitci učenika i studenata

rrif - 9.2014, str. 97

Iskazivanje primitaka od prodaje financijske imovine i neoporezivih udjela u dobitku na obrascu JOPPD

rrif - 9.2014, str. 108

Što donose zadnje Direktive o PDV prijevarama

rrif - 9.2014, str. 117

Čimbenici korporativnog upravljanja u sprječavanju prijevara

rrif - 9.2014, str. 123

Analitički postupci u reviziji financijskih izvještaja

rrif - 9.2014, str. 128

MSFI 15 - Priznavanje prihoda

rrif - 9.2014, str. 137

Propisivanje minimalne plaće, Irska porezna oaza

rrif - 9.2014, str. 139

Prikaz novela Ovršnog zakona

rrif - 9.2014, str. 141

Procjena vrijednosti nekretnina

rrif - 9.2014, str. 152

Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u

rrif - 9.2014, str. 158

Posebne odredbe za uvoz poljoprivrednih proizvoda

rrif - 9.2014, str. 166

Obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG- u i prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda

rrif - 9.2014, str. 172

Uvjeti za izdavanje potvrda za pružanje usluga u Europskoj uniji

rrif - 9.2014, str. 180

Dnevni i tjedni odmor radnika prema novom Zakonu o radu

rrif - 9.2014, str. 185

Tko se smatra osobom s invalidnošću nakon Izmjena Pravilnika o očevidniku zaposlenih osoba s invaliditetom

rrif - 9.2014, str. 190

Vođenje knjige poslovnih udjela

rrif - 9.2014, str. 191

Novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

rrif - 9.2014, str. 196

Praćenje proračuna na lokalnoj razini

rrif - 9.2014, str. 199

Natječaj

rrif - 9.2014, str. 200

Primjeri prekršaja u javnoj nabavi

rrif - 9.2014, str. 207

Stavljanje službenika na raspolaganje u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

rrif - 9.2014, str. 211

Novi propisi

rrif - 9.2014, str. 216

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 9.2014, str. 220

Stručne informacije

rrif - 9.2014, str. 226
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)