RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Ukini me nježno - uvodnik urednika

rrif - 8.2014, str. 15

Računovodstvo internetske trgovine

rrif - 8.2014, str. 21

Računovodstvo rezerviranja

rrif - 8.2014, str. 28

Nabava i uporaba testnih vozila

rrif - 8.2014, str. 35

Oldtajmeri kao poslovna imovina

rrif - 8.2014, str. 43

Valutna klauzula i prodaja sitnog inventara

rrif - 8.2014, str. 50

Članarina i darivanje

rrif - 8.2014, str. 53

Plaćeni i neplaćeni dopust radnika

rrif - 8.2014, str. 55

Zaposlenje kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi

rrif - 8.2014, str. 60

Zdravstvena zaštita i naknade plaće u slučaju ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti (iskazivanje na obrascu JOPPD)

rrif - 8.2014, str. 69

Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Njemačkoj

rrif - 8.2014, str. 79

Naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

rrif - 8.2014, str. 87

Porez na tvrtku ili naziv u 2014.

rrif - 8.2014, str. 94

Označavanje i prodaja alkohola i alkoholnih pića

rrif - 8.2014, str. 100

Ukinuto retroaktivno oporezivanje isplate udjela u dobitku

rrif - 8.2014, str. 108

Prihvatljive metode amortizacije

rrif - 8.2014, str. 110

Povezivanje registra društava, porezi i radno pravo

rrif - 8.2014, str. 115

Nova stopa zakonske zatezne kamate između poduzetnika

rrif - 8.2014, str. 117

Snižene stope carine za žitarice i rižu

rrif - 8.2014, str. 120

Način označavanja hrane

rrif - 8.2014, str. 127

Donesen je novi Zakon o radu

rrif - 8.2014, str. 136

Otkaz ugovora o radu - novosti

rrif - 8.2014, str. 145

Planirano liječenje u inozemstvu

rrif - 8.2014, str. 155

Izvanredni otkaz ugovora o radu – razlozi

rrif - 8.2014, str. 159

Što donosi novi Zakon o udrugama

rrif - 8.2014, str. 161

Rokovi čuvanja dokumentacije u proračunskom sustavu

rrif - 8.2014, str. 165

Sukob interesa dužnosnika te državnih i lokalnih službenika

rrif - 8.2014, str. 172

Postupak prijma u službu u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

rrif - 8.2014, str. 181

Financijska analiza poduzetnika prema djelatnostima

rrif - 8.2014, str. 188

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 8.2014, str. 196

Novi propisi

rrif - 8.2014, str. 202

Stručne informacije

rrif - 8.2014, str. 206
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)