RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Spin-off - uvodnik glavnog urednika

rrif - 7.2014, str. 11

Ulaganje u društvo s ograničenom odgovornosti

rrif - 7.2014, str. 15

Računovodstveni praktikum – Nabava osobnih automobila iz druge države članice EU-a

rrif - 7.2014, str. 20

Podizanje gotovine karticom i stjecanje financijske imovine

rrif - 7.2014, str. 31

Sufinanciranje

rrif - 7.2014, str. 33

Naknada za vrijeme mobilizacije i potpora za elementarnu nepogodu poplave

rrif - 7.2014, str. 35

Obračun plaće u nepunom radnom vremenu

rrif - 7.2014, str. 44

Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

rrif - 7.2014, str. 52

Oporezivanje „iznajmljivača“ - usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima

rrif - 7.2014, str. 57

Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Austriji

rrif - 7.2014, str. 70

Oporezivanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi

rrif - 7.2014, str. 78

Mogućnost podnošenja zahtjeva za smanjenje predujmova poreza na dobitak

rrif - 7.2014, str. 82

Stope PDV-a u EU-u na dan 13. siječnja 2014.

rrif - 7.2014, str. 88

Pismo predstavljanja uprave kao revizorski dokaz

rrif - 7.2014, str. 100

Bilješke

rrif - 7.2014, str. 105

Novosti iz EU-a o plaćanjima i porezima

rrif - 7.2014, str. 106

Status rezidenta prema deviznim propisima

rrif - 7.2014, str. 108

Obavljanje djelatnosti kao domaće radinosti ili sporednog zanimanja

rrif - 7.2014, str. 114

Označavanje neprehrambenih proizvoda

rrif - 7.2014, str. 118

Uvjeti poslovanja i obveze turističke agencije

rrif - 7.2014, str. 128

Primjena pravilnika o gospodarenju otpadom

rrif - 7.2014, str. 138

Aktualna pitanja vezana za organizaciju radnog vremena radnika

rrif - 7.2014, str. 145

Prikaz novog Zakona o zaštiti na radu

rrif - 7.2014, str. 150

Zaštita prava člana udruge i zaštita u povodu natječaja te „usmeni otkaz“

rrif - 7.2014, str. 157

Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija za razdoblje siječanj - lipanj 2014.

rrif - 7.2014, str. 159

Humanitarna pomoć koju pružaju neprofitne pravne osobe

rrif - 7.2014, str. 165

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 7.2014, str. 171

Novi propisi

rrif - 7.2014, str. 177

Stručne informacije

rrif - 7.2014, str. 185
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)