RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjene prodaji prema MSFI-ju 5 i HSFI-ju 8

rrif - 5.2014, str. 25

Nagrađivanje vjernosti kupaca nagradnim bodovima

rrif - 5.2014, str. 30

Oblikovanje cijena vodnih usluga od 1. travnja 2014.

rrif - 5.2014, str. 36

Računovodstvo zajedničkih poslova prema MSFI-ju 11

rrif - 5.2014, str. 41

Hrvatska je konačno spremna za e-račune

rrif - 5.2014, str. 46

Ustup potraživanja i razlika valutne klauzule

rrif - 5.2014, str. 48

Djelatnost fizičkih osoba u sustavu sporta (I. dio)

rrif - 5.2014, str. 50

Oročenje novca i povrat neutrošenog dara

rrif - 5.2014, str. 59

Izvješćivanje o isplati zaostale plaće i plaće u dijelovima na obrascu JOPPD

rrif - 5.2014, str. 61

Plaće po sudskoj presudi

rrif - 5.2014, str. 71

Inozemni putni nalog i ispravak kod isplate troška službenog puta u JOPPD-u

rrif - 5.2014, str. 80

Doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 13 % i 15 %

rrif - 5.2014, str. 91

Oporezivanje usluga smještaja i posebni postupak oporezivanja putničkih agencija

rrif - 5.2014, str. 97

Obveza plaćanja PDV-a

rrif - 5.2014, str. 117

Porezni propisi – osvrt na pravnu nesigurnost

rrif - 5.2014, str. 125

Programske kontrole pri zaprimanju i obradi PD-obrasca za 2013. u Poreznoj upravi

rrif - 5.2014, str. 128

Licencija HNB-a za obavljanje mjenjačkih poslova

rrif - 5.2014, str. 135

Vrste carinskih skladišta

rrif - 5.2014, str. 138

Dodatne carine

rrif - 5.2014, str. 144

Što propisuje novi Zakon o zaštiti potrošača

rrif - 5.2014, str. 156

Kvotno zapošljavanje osoba s invalidnošću

rrif - 5.2014, str. 165

Godišnji odmori u 2014. - zakonsko uređenje i pitanja iz prakse

rrif - 5.2014, str. 169

Odgovornost poslodavca za štetu i savjetovanje s radničkim vijećem

rrif - 5.2014, str. 181

Brisanje društava iz sudskog registra - posljedice

rrif - 5.2014, str. 184

Novi propisi

rrif - 5.2014, str. 188

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 5.2014, str. 192

Godišnje putovanje Udruge u Indiju

rrif - 5.2014, str. 198

Stručne informacije

rrif - 5.2014, str. 199
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)