RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Sretan put - uvodnik glavnog urednika

rrif - 4.2014, str. 17

Provedba predstečajne nagodbe u poslovnim knjigama vjerovnika i dužnika

rrif - 4.2014, str. 23

Računovodstveni i porezni položaj darova – donacija

rrif - 4.2014, str. 28

Troškovi uporabe automobila koji služe za osobni prijevoz

rrif - 4.2014, str. 32

Računovodstvo podjele društva – odvajanje s preuzimanjem

rrif - 4.2014, str. 43

Reinvestiranje dobitka i njegova uporaba

rrif - 4.2014, str. 49

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanje kod proračunskih osoba

rrif - 4.2014, str. 52

Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj – ožujak 2014.

rrif - 4.2014, str. 54

Gotovina i financijska imovina

rrif - 4.2014, str. 56

Kontrola plaćanja doprinosa

rrif - 4.2014, str. 58

Bonusi u poreznom sustavu i JOPPD

rrif - 4.2014, str. 63

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD

rrif - 4.2014, str. 71

Neki odgovori vezani za obrazac JOPPD

rrif - 4.2014, str. 78

Zapošljavanje umirovljenika u starosnoj mirovini

rrif - 4.2014, str. 81

Novi način vođenja matične evidencije osiguranika u mirovinskom osiguranju

rrif - 4.2014, str. 84

Isporuke dobara unutar Europske unije

rrif - 4.2014, str. 87

Oporezivanje PDV-om isporuka dobara koja se sastavljaju ili postavljaju u Europskoj uniji

rrif - 4.2014, str. 95

Što donosi izmjena Pravilnika o PDV-u u vezi s priznavanjem pretporeza na motorna vozila

rrif - 4.2014, str. 100

Povrati pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda u 2014.

rrif - 4.2014, str. 102

Naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina prema novoj Uredbi

rrif - 4.2014, str. 111

Elektroničko podnošenje obrasca Z-ORT i plaćanje razlike trošarine na cigarete

rrif - 4.2014, str. 113

Odgovornost revizora u vezi s naknadnim događajima

rrif - 4.2014, str. 124

Europski propisi o porezima, računovodstvu i trošarinama

rrif - 4.2014, str. 132

Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom i izmjene vezane uz izvješćivanje kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom

rrif - 4.2014, str. 134

Ispravci obrasca JOPPD obrtnika „dobitaša“ u vezi s uvođenjem doprinosa za zapošljavanje

rrif - 4.2014, str. 137

Novele Zakona o trgovini

rrif - 4.2014, str. 143

Novosti u ugostiteljskoj djelatnosti, pri pružanju usluga u turizmu i u vezi s boravišnom pristojbom

rrif - 4.2014, str. 150

Otkaz i dospijeće otpremnine te zabrana natjecanja

rrif - 4.2014, str. 153

Zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu

rrif - 4.2014, str. 156

Promjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti

rrif - 4.2014, str. 161

Procjena fiskalnog učinka zakona, propisa i akata planiranja

rrif - 4.2014, str. 164

Promjene u sustavu javne nabave

rrif - 4.2014, str. 168

Odgovori na pitanja u području javne nabave

rrif - 4.2014, str. 173

Novi propisi

rrif - 4.2014, str. 177

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 4.2014, str. 181

Izmjene Zakona o doprinosima

rrif - 4.2014, str. 189
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)