RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Bit će bolje - uvodnik urednika

rrif - 3.2014, str. 13

Obračun potpora za obrazovanje i izobrazbu prema izmijenjenom Zakonu - porezna prijava za 2013.

rrif - 3.2014, str. 17

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2013.

rrif - 3.2014, str. 20

Predaja u FINA-u godišnjih financijskih izvještaja za 2013.

rrif - 3.2014, str. 35

Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2013.

rrif - 3.2014, str. 42

Odgođeni porezi u bilanci

rrif - 3.2014, str. 53

Računovodstvo kuponske prodaje

rrif - 3.2014, str. 62

Računovodstveno i porezno postupanje s rabljenim materijalom i otpadom

rrif - 3.2014, str. 67

Zamjena zemljišta i otpust duga

rrif - 3.2014, str. 75

Troškovi održavanja i ulaganja kod udruga

rrif - 3.2014, str. 78

Ugovori sportskih sudaca

rrif - 3.2014, str. 79

Ugovorni odnosi u sportu

rrif - 3.2014, str. 80

Osvrt na Prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

rrif - 3.2014, str. 83

Plaće u naravi i izvješćivanje na obrascu JOPPD

rrif - 3.2014, str. 88

Odgovori na najčešća pitanja vezana za putne troškove – obrazac JOPPD

rrif - 3.2014, str. 94

Pravo i uvjeti za priznavanje pretporeza – ispravak i podjela pretporeza

rrif - 3.2014, str. 100

Oslobođenja od PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva i druga tijela

rrif - 3.2014, str. 116

Reforme poreznih sustava u Europskoj uniji: dobre i loše vijesti

rrif - 3.2014, str. 122

Uloga interne revizije u poslovanju leasing društva

rrif - 3.2014, str. 128

Standardi financijskog izvještavanja za mikro i mala poduzeća

rrif - 3.2014, str. 134

Europski propisi o javnoj nabavi, kreditima i poduzetništvu

rrif - 3.2014, str. 138

Bitne odrednice deviznog poslovanja

rrif - 3.2014, str. 140

Kontrolni postupci i obrada godišnje porezne prijave na dohodak obrtnika za 2013.

rrif - 3.2014, str. 146

Dječji doplatak u 2014.

rrif - 3.2014, str. 153

Pravo na doplatak za djecu u EU-u

rrif - 3.2014, str. 158

Ostvarenje prava za vrijeme nezaposlenosti – zakonske novosti

rrif - 3.2014, str. 164

Obračun doprinosa za pomorce u 2014.

rrif - 3.2014, str. 175

Doživotna otpremnina ili dokup mirovine

rrif - 3.2014, str. 178

Prava s osnove nezaposlenosti, prava korisnika mirovine i promjena uzroka invalidnosti

rrif - 3.2014, str. 182

Poslovanje preddruštva

rrif - 3.2014, str. 184

Novosti u procesu strateškog planiranja i njihov utjecaj na izvještavanje za 2013.

rrif - 3.2014, str. 186

Uputa o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013.

rrif - 3.2014, str. 192

Osnivanje prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH

rrif - 3.2014, str. 194

Poništenje postupka javne nabave

rrif - 3.2014, str. 197

Novi propisi

rrif - 3.2014, str. 205

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 3.2014, str. 209

Stručne informacije

rrif - 3.2014, str. 215
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)