RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Povjerenje - uvodnik glavnog urednika

rrif - 11.2014, str. 19

Što donosi Prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak

rrif - 11.2014, str. 22

Ulaganje u investicijske fondove kao alternativa štednji u bankama

rrif - 11.2014, str. 27

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit

rrif - 11.2014, str. 28

Računovodstveni i porezni položaj vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca

rrif - 11.2014, str. 31

Računovodstveno praćenje proizvodnje pšenice

rrif - 11.2014, str. 43

Prigodni darovi, promidžba i reprezentacija

rrif - 11.2014, str. 48

Otpis potraživanja, obročna naplata i prodaja potraživanja

rrif - 11.2014, str. 61

Službena putovanja osoba izvan radnog odnosa kod neprofitnih organizacija

rrif - 11.2014, str. 64

Prikaz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

rrif - 11.2014, str. 68

Obračun putnog naloga u 2014. I JOPPD obrazac

rrif - 11.2014, str. 75

Promjena podataka u mirovinskom osiguranju

rrif - 11.2014, str. 84

Godišnji obračun plaće za 2014.

rrif - 11.2014, str. 90

Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja

rrif - 11.2014, str. 112

Novi obrazac za tuzemne isporuke s prijenosom porezne obveze - PPO – 2013./2014.

rrif - 11.2014, str. 120

Drugi dohodak nerezidenata i JOPPD

rrif - 11.2014, str. 124

Metode za određivanje transfernih cijena

rrif - 11.2014, str. 136

Obveze društva kod kojeg se obavlja revizija - priprema dokumentacije

rrif - 11.2014, str. 144

Provedba testova kontrola u reviziji

rrif - 11.2014, str. 148

Financijske obveze i obveze prema kreditima u MSFI-ju 9

rrif - 11.2014, str. 155

Problemi uravnoteženja proračuna članica

rrif - 11.2014, str. 157

Obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca

rrif - 11.2014, str. 159

Zajednička ribarstvena politika (ZRP)

rrif - 11.2014, str. 162

Izmjene Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za trgovinu

rrif - 11.2014, str. 167

Godišnji odmori prema odredbama novog Zakona o radu

rrif - 11.2014, str. 174

Pobijanje odluka skupštine dioničkog društva

rrif - 11.2014, str. 186

Financijski nadzor neprofitnih organizacija

rrif - 11.2014, str. 200

Prijevoz za vlastite potrebe

rrif - 11.2014, str. 205

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 11.2014, str. 210

Novi propisi

rrif - 11.2014, str. 216

Stručne informacije

rrif - 11.2014, str. 218
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)