RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Novosti u PDV-u od 1. siječnja 2015.

rrif - 10.2014, str. 21

Novi elementi računa koji se izdaju građanima

rrif - 10.2014, str. 28

Računovodstveno i porezno motrište faktoringa

rrif - 10.2014, str. 33

Primjena metode udjela za ulaganja u pridružena društva

rrif - 10.2014, str. 38

Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dobitak

rrif - 10.2014, str. 44

Novi MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima

rrif - 10.2014, str. 53

Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj - rujan 2014.

rrif - 10.2014, str. 57

Sindikalne socijalne pomoći i potpore

rrif - 10.2014, str. 60

(Ne)oporezive potpore radnicima i JOPPD

rrif - 10.2014, str. 63

Poticanje zapošljavanja i JOPPD

rrif - 10.2014, str. 74

Socijalni i porezni položaj izaslanih radnika

rrif - 10.2014, str. 84

Dopunski rad prema Zakonu o radu u sustavu mirovinskog osiguranja

rrif - 10.2014, str. 94

Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a

rrif - 10.2014, str. 97

Otpis dospjeloga poreznog duga zbog nenaplativosti

rrif - 10.2014, str. 109

Prijeboj poreznih obveza

rrif - 10.2014, str. 114

Utvrđivanje drugog dohotka u naravi

rrif - 10.2014, str. 117

Revizija obveze za porez na dobitak

rrif - 10.2014, str. 122

O odgovornosti revizora kada direktor društva namjerno lažira bilancu

rrif - 10.2014, str. 130

Financijski instrumenti

rrif - 10.2014, str. 131

Rast plaća i niže oporezivanje rada

rrif - 10.2014, str. 134

Oblikovanje nekretninskih indeksa

rrif - 10.2014, str. 136

Vrijednosno usmjereno upravljanje u poduzeću DHL Supply Chain Italy: aktivno upravljanje kapitalom s pomoću EVA-e i WCM-a

rrif - 10.2014, str. 140

Uvjeti privremenoga i povremenoga prekograničnog pružanja usluga na jedinstvenom europskom tržištu

rrif - 10.2014, str. 147

Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dohodak – obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 10.2014, str. 153

Plaćanje boravišne pristojbe

rrif - 10.2014, str. 158

Plaćeni i neplaćeni dopust prema novom Zakonu o radu

rrif - 10.2014, str. 165

Osobno uvjetovani razlozi za otkaz, sudski raskid i plaćanje doprinosa

rrif - 10.2014, str. 169

Odgovornost uprave za štetu vjerovnicima trgovačkog društva

rrif - 10.2014, str. 172

Zakon o udrugama – postupanje registracijskih tijela i usklađivanje statuta

rrif - 10.2014, str. 178

Nagrade sportašima za sportska ostvarenja

rrif - 10.2014, str. 183

Nabava osobnih automobila za potrebe neprofitne pravne osobe

rrif - 10.2014, str. 188

Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna i druge aktualnosti

rrif - 10.2014, str. 195

Postupanje s prijepornim potraživanjem kod proračuna

rrif - 10.2014, str. 199

Neke presude u vezi s javnom nabavom

rrif - 10.2014, str. 201

Odgovori na pitanja iz javne nabave

rrif - 10.2014, str. 205

Pravilnik o unutarnjem redu u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

rrif - 10.2014, str. 211

Ovlasti i rad predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

rrif - 10.2014, str. 217

Kolektivni ugovor u djelatnosti socijalne skrbi

rrif - 10.2014, str. 225

Novi propisi

rrif - 10.2014, str. 227

Gospodarska kretanja prema statistici

rrif - 10.2014, str. 230

Stručne informacije

rrif - 10.2014, str. 237
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)