RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Primjena stope PDV-a od 13% od 1. siječnja 2014.

rrif - 1.2014, str. 20

Izmjene zakona o doprinosima i porezu na dohodak

rrif - 1.2014, str. 29

Primjena novih oznaka za uplatu doprinosa i poreza na dohodak nakon 1. siječnja 2014.

rrif - 1.2014, str. 33

Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2013.

rrif - 1.2014, str. 37

I. Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2013.

rrif - 1.2014, str. 38

II. Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2013.

rrif - 1.2014, str. 45

III. Godišnji obračun amortizacije za 2013.

rrif - 1.2014, str. 65

IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2013.

rrif - 1.2014, str. 78

VI. Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 1.2014, str. 117

VII. Izvještaj o novčanom tijeku

rrif - 1.2014, str. 122

VIII. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

rrif - 1.2014, str. 128

IX. Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2014, str. 132

Zamjena dugotrajne nefinancijske imovine u proračunskom sustavu

rrif - 1.2014, str. 141

Gotovinsko poslovanje neprofitnih organizacija

rrif - 1.2014, str. 143

Prijedlog promjena Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija

rrif - 1.2014, str. 146

Isplate bivšem radniku i JOPPD

rrif - 1.2014, str. 148

Plaće i doprinosi u 2014. te njihovo iskazivanje na obrascu JOPPD

rrif - 1.2014, str. 161

Oporezivanje transakcija premještanja dobara unutar EU-a

rrif - 1.2014, str. 175

Str. 183 Drugi dohodak i obrazac JOPPD

rrif - 1.2014, str. 183

Godišnja trošarinska izvješća za 2013.

rrif - 1.2014, str. 200

Porez po tonaži za pomorske djelatnosti umjesto poreza na dobitak

rrif - 1.2014, str. 211

Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima 2013.

rrif - 1.2014, str. 214

Europski propisi o porezima i bankama

rrif - 1.2014, str. 222

Vrste dodjele financijskih sredstava Europske unije

rrif - 1.2014, str. 224

Sprječavanje pranja novca – pregled nekih postupaka i aktivnosti

rrif - 1.2014, str. 230

Priprema i provedba projekata financiranih strukturnim instrumentima

rrif - 1.2014, str. 235

Novi Zakon o leasingu u praksi

rrif - 1.2014, str. 237

Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom

rrif - 1.2014, str. 241

Što bitno donosi novi Zakon o obrtu

rrif - 1.2014, str. 246

Promjene Zakona o slobodnim zonama

rrif - 1.2014, str. 253

Agrarna komponenta

rrif - 1.2014, str. 257

Izvanredni otkaz u svjetlu odluka Vrhovnoga suda RH

rrif - 1.2014, str. 265

Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

rrif - 1.2014, str. 267

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

rrif - 1.2014, str. 271

Promjene Zakona o javnoj nabavi

rrif - 1.2014, str. 272

Odluka o odabiru u postupcima javne nabave

rrif - 1.2014, str. 276

Novi propisi

rrif - 1.2014, str. 283

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 1.2014, str. 288

Plaćanje članarine HGK-u u 2014.

rrif - 1.2014, str. 294

Stručne informacije

rrif - 1.2014, str. 295
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)