RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Izbor revizora za 2013.

rrif - 9.2013, str. 17

Računovodstveni i porezni položaj prodaje osobnih automobila

rrif - 9.2013, str. 22

Kritički osvrt na uporabu načela poštene (fer) vrijednosti imovine i kapitala

rrif - 9.2013, str. 32

Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine koja nema knjigovodstvenu vrijednost

rrif - 9.2013, str. 40

Podjela pretporeza kod udruga

rrif - 9.2013, str. 42

Osobni odbitak – neoporezivi dio dohotka

rrif - 9.2013, str. 45

Socijalni i porezni položaj izaslanih radnika nakon 1. srpnja 2013.

rrif - 9.2013, str. 52

Novost u ovrsi na naknadi plaće

rrif - 9.2013, str. 62

Porezne evidencije i prijave PDV-a

rrif - 9.2013, str. 66

Porezni praktikum – utvrđivanje obveze PDV-a kroz nove evidencije i prijave PDV-a

rrif - 9.2013, str. 81

Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa

rrif - 9.2013, str. 96

Povrat PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja, EU i RH nakon 1. srpnja 2013.

rrif - 9.2013, str. 102

Posebni postupak oporezivanja marže kod rabljenih prijevoznih sredstava

rrif - 9.2013, str. 110

Aktualna pitanja iz primjene PDV-a kod izgradnje i održavanja građevina te u poslovanju s otpadom

rrif - 9.2013, str. 120

Reprogram poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2013.

rrif - 9.2013, str. 125

Obračunavanje razlike trošarine na zalihe cigareta zbog povećanja maloprodajne cijene

rrif - 9.2013, str. 132

Najčešće utvrđene pogreške u nadzoru nad revizorskim društvima

rrif - 9.2013, str. 139

Europski propisi o poslovanju, proračunu i porezima

rrif - 9.2013, str. 143

Novi način određivanja stope zakonskih (i ugovornih) zateznih kamata

rrif - 9.2013, str. 144

Izmjene Zakona o tržištu kapitala

rrif - 9.2013, str. 149

Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke prema Zakonu o sprječavanju pranja novca

rrif - 9.2013, str. 151

Oslobođenja od plaćanja carine, PDV-a i trošarina pri uvozu

rrif - 9.2013, str. 157

Novosti u nadzoru robe s dvojnom namjenom nakon 1. srpnja 2013.

rrif - 9.2013, str. 168

Zdravstveno osiguranje djece do i nakon 18. godine

rrif - 9.2013, str. 172

Novost i bitna pitanja prekovremenog rada

rrif - 9.2013, str. 174

Suglasnost radničkog vijeća na otkaz i naknada štete

rrif - 9.2013, str. 179

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 9.2013, str. 181

Reagiranja čitatelja

rrif - 9.2013, str. 188

Stručne informacije

rrif - 9.2013, str. 190
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)