RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

San i java

rrif - 7.2013, str. 11

Poslovanje u zajedničkom tržištu EU

rrif - 7.2013, str. 12

Primjena Zakona o PDV-u od 1. srpnja 2013.

rrif - 7.2013, str. 18

Porezni obveznik prema novom Zakonu o PDV-u i PDV identifikacijski broj

rrif - 7.2013, str. 40

Porezna obveza i porezna osnovica prema novom Zakonu o PDV-u

rrif - 7.2013, str. 47

Utvrđivanje porezne obveze na novim prijavama PDV-a

rrif - 7.2013, str. 56

Određivanje mjesta oporezivanja „inozemnih usluga“

rrif - 7.2013, str. 67

Stjecanje i uvoz novih osobnih automobila nakon 1. srpnja 2013.

rrif - 7.2013, str. 78

Trošarinski obveznici prema Zakonu o trošarinama

rrif - 7.2013, str. 88

Oporezivanje kave i bezalkoholnih pića posebnim porezom od 1. srpnja 2013.

rrif - 7.2013, str. 98

Oporezivanje građevinskih usluga i nekretnina od 1. srpnja 2013.

rrif - 7.2013, str. 103

Obveza izdavanja računa i fiskalizacija na tržnicama i otvorenim prostorima

rrif - 7.2013, str. 111

Novi standardi financijskog izvješćivanja

rrif - 7.2013, str. 115

Računovodstvo revalorizacije nekretnina

rrif - 7.2013, str. 119

Financijski izvještaji neprofitnog računovodstva za prvo polugodište 2013.

rrif - 7.2013, str. 124

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kod neprofitnih organizacija

rrif - 7.2013, str. 139

Likvidacija udruge

rrif - 7.2013, str. 140

Porezna olakšica za reinvestirani dobitak i donošenje rješenja o predujmovima poreza na dobitak u 2013.

rrif - 7.2013, str. 148

Objave o nadoknadivoj vrijednosti nefinancijske imovine

rrif - 7.2013, str. 153

Promjene deviznog sustava od 1. srpnja 2013.

rrif - 7.2013, str. 154

Novosti u poslovanju ovlaštenih mjenjača

rrif - 7.2013, str. 156

Zapošljavanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi

rrif - 7.2013, str. 159

Sezonski obrt

rrif - 7.2013, str. 162

Obavljanje djelatnosti dadilje

rrif - 7.2013, str. 169

Novosti u carinskom poslovanju od 1. srpnja 2013.

rrif - 7.2013, str. 175

Socijalna prava osiguranika nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju

rrif - 7.2013, str. 181

Ugovor o radu s predstavništvom inozemnih subjekata

rrif - 7.2013, str. 185

Pravo na rodiljni i roditeljski dopust i potpore nakon 1. srpnja 2013.

rrif - 7.2013, str. 189

Otkaz ugovora o radu – izvanredni i poslovno uvjetovani

rrif - 7.2013, str. 199

Neki oblici kupnje dugotrajne imovine

rrif - 7.2013, str. 200

Odgoda, obročna otplata i prodaja, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

rrif - 7.2013, str. 202

Stupanje na dužnost općinskih načelnika, gradonačelnika i župana

rrif - 7.2013, str. 208

Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi

rrif - 7.2013, str. 214

Proračunski financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.

rrif - 7.2013, str. 222

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2012.

rrif - 7.2013, str. 228

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 7.2013, str. 232

Novi propisi

rrif - 7.2013, str. 237

Stručne informacije

rrif - 7.2013, str. 241
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)