RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

PDV nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

rrif - 3.2013, str. 14

Obveza fiskalizacije od 1. travnja 2013.

rrif - 3.2013, str. 30

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2012.

rrif - 3.2013, str. 39

Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2012.

rrif - 3.2013, str. 53

Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2012.

rrif - 3.2013, str. 61

Odgođeni porezi u bilanci

rrif - 3.2013, str. 71

Računovodstveno evidentiranje državnih potpora za dugotrajnu imovinu i nadoknadu troškova

rrif - 3.2013, str. 78

Likvidacija trgovačkih društava

rrif - 3.2013, str. 82

Financijski izvještaji u skraćenom stečajnom postupku

rrif - 3.2013, str. 89

Financijska izvješća subjekta nadzora Hanfe

rrif - 3.2013, str. 93

Interna realizacija u sustavu proračunskog računovodstva

rrif - 3.2013, str. 97

Prijenos stvari i primljeni krediti

rrif - 3.2013, str. 101

Dani zajmovi kod neprofitnih organizacija

rrif - 3.2013, str. 104

Novosti u ograničenju ovrhe na plaći

rrif - 3.2013, str. 106

Posljedice neisplate plaće

rrif - 3.2013, str. 108

Novosti u sustavu oporezivanja motornih vozila posebnim porezom

rrif - 3.2013, str. 112

Podnošenje obrazaca putem sustava ePorezna

rrif - 3.2013, str. 115

Oporezivanje inozemnih mirovina

rrif - 3.2013, str. 120

Zaključni razgovor u poreznom nadzoru

rrif - 3.2013, str. 125

Njemačka: porez na imovinu 2014.?

rrif - 3.2013, str. 131

Poljoprivreda – revidirani MRS 41

rrif - 3.2013, str. 134

Zaštitne trgovinske mjere u EU

rrif - 3.2013, str. 137

Porezni položaj stomatologa i zubnih tehničara u privatnoj praksi

rrif - 3.2013, str. 144

Obrtnici i slobodna zanimanja plaćaju naknadu za općekorisne funkcije šuma

rrif - 3.2013, str. 157

Aktualna pitanja iz područja ugostiteljstva i turizma

rrif - 3.2013, str. 158

Odgovori državnog inspektorata na pitanja iz područja trgovine

rrif - 3.2013, str. 166

Starosna mirovina i određivanje mirovine te naknada za tjelesno oštećenje

rrif - 3.2013, str. 173

Reinvestiranje dobitka – provedba i porezni postupak

rrif - 3.2013, str. 175

Imovina društava brisanih iz sudskog registra

rrif - 3.2013, str. 181

Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti s Ustavom RH

rrif - 3.2013, str. 183

Sukob interesa u sustavu javne nabave

rrif - 3.2013, str. 187

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 3.2013, str. 192

Novi propisi

rrif - 3.2013, str. 195

Stručne informacije

rrif - 3.2013, str. 198
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)