RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Nerealna očekivanja od Zakona koji bi trebao otkloniti financijski nered

rrif - 9.2012, str. 19

Fiskalizacija blagajničkog poslovanja

rrif - 9.2012, str. 23

Računovodstveno praćenje pripajanja društava s ograničenom odgovornošću

rrif - 9.2012, str. 27

Određivanje transfernih cijena kao jedan od glavnih zadataka kontrolinga u međunarodnim kompanijama

rrif - 9.2012, str. 35

Računovodstvo proizvodnje proizvoda od mesa i mesnih prerađevina

rrif - 9.2012, str. 41

Primjena djelidbene (divizione) kalkulacije u proizvodnji

rrif - 9.2012, str. 51

Isplata stipendije učenicima i studentima

rrif - 9.2012, str. 60

Procjena vrijednosti, dinamike i stupnja neizvjesnosti budućeg novčanog toka

rrif - 9.2012, str. 67

Obračun putnog naloga i knjiženje putnih troškova

rrif - 9.2012, str. 76

Otpis potraživanja, obročna naplata i prodaja potraživanja

rrif - 9.2012, str. 79

Kredit i oročenje

rrif - 9.2012, str. 81

Ispravak obračunanog poreza i doprinosa iz plaće tijekom godine

rrif - 9.2012, str. 83

Prijava osiguranika na obvezno mirovinsko osiguranje i matična evidencija

rrif - 9.2012, str. 96

Promet nekretnina i oporezivanje dohotka građana ostvarenog otuđenjem nekretnina

rrif - 9.2012, str. 110

Porez na cestovna motorna vozila i plovila

rrif - 9.2012, str. 119

Odgovori na pitanja iz obveznog, radnog i stvarnog prava

rrif - 9.2012, str. 124

Uvid u financijske izvještaje - skraćena revizija

rrif - 9.2012, str. 131

Izbor revizora za 2012.

rrif - 9.2012, str. 136

Najmovi

rrif - 9.2012, str. 140

Europski propisi o sprječavanju prijevara i boljoj zaštiti autorskih prava

rrif - 9.2012, str. 142

Vrste dubinske analize stranke

rrif - 9.2012, str. 144

Uloga kontrolinga u restrukturiranju poslovanja

rrif - 9.2012, str. 150

Novi propisi o javno-privatnom partnerstvu

rrif - 9.2012, str. 158

Nove mogućnosti smanjenja neplaćenih obveza prema proračunu

rrif - 9.2012, str. 161

Smanjenje plaća radnika uslijed negativnih poslovnih rezultata poduzetnika

rrif - 9.2012, str. 164

Provedba mirovinskog osiguranja osoba koje se zapošljavaju na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi

rrif - 9.2012, str. 167

Mogućnost organiziranja vlastite zaštitarske službe

rrif - 9.2012, str. 169

Primjena Delfi metode u predviđanju proizvodnje i prodaje

rrif - 9.2012, str. 173

Postupanja s prijepornim naplatama proračuna

rrif - 9.2012, str. 177

Pravo na otpremninu u državnim i javnim službama

rrif - 9.2012, str. 184

Uloga države u sanaciji banaka u uvjetima krize

rrif - 9.2012, str. 189

Novi propisi

rrif - 9.2012, str. 191

Stručne informacije

rrif - 9.2012, str. 194

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 9.2012, str. 196
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)