RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Računovodstvo isplate predujmova dividende i udjela u dobitku

rrif - 8.2012, str. 13

Računovodstveno praćenje tova svinja

rrif - 8.2012, str. 22

Računovodstvo vrednovanja zaliha

rrif - 8.2012, str. 26

Računovodstveni i porezni položaj tražbina u postupku stečaja dužnika

rrif - 8.2012, str. 32

Ciljevi dobrog prezentiranja financijskog izvještaja

rrif - 8.2012, str. 41

Tekuće i investicijsko održavanje u proračunskom računovodstvu

rrif - 8.2012, str. 47

Zamjena stvari

rrif - 8.2012, str. 48

Službena putovanja kod neprofitnih organizacija

rrif - 8.2012, str. 50

Provedba uredbe o plaćanju doprinosa prema plaći i primitcima uz plaću

rrif - 8.2012, str. 59

Poticanje zapošljavanja u praksi

rrif - 8.2012, str. 64

Terenski dodatak

rrif - 8.2012, str. 75

Obavještavanje Porezne uprave o činjenicama bitnim za oporezivanje

rrif - 8.2012, str. 83

Posebni postupak oporezivanja marže - porezno i računovodstveno evidentiranje prometa dobara

rrif - 8.2012, str. 86

Ukinuta obveza plaćanja posebnog poreza na plovila

rrif - 8.2012, str. 96

Trendovi u oporezivanju rada u EU

rrif - 8.2012, str. 97

Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

rrif - 8.2012, str. 105

Odgovori na pitanja iz trgovačkog i obveznog prava

rrif - 8.2012, str. 110

Revizorski postupci po posebnim ugovorima

rrif - 8.2012, str. 114

Gospodarski rast u Europi u uvjetima krize

rrif - 8.2012, str. 119

Europski propisi o bankama i porezima

rrif - 8.2012, str. 121

Rješavanje problema nelikvidnosti u Sloveniji

rrif - 8.2012, str. 123

Novosti u Ovršnom zakonu

rrif - 8.2012, str. 127

Sprječavanje pranja novca – pitanja i odgovori (4. dio)

rrif - 8.2012, str. 130

Nova Odluka iz područja statističkih istraživanja deviznih poslova

rrif - 8.2012, str. 135

Autonomne tarifne suspenzije

rrif - 8.2012, str. 137

Novosti u poslovanju u ugostiteljskim objekatima

rrif - 8.2012, str. 144

Novosti u Zakonu o zaštiti potrošača

rrif - 8.2012, str. 146

Izvanredni otkaz ugovora o radu

rrif - 8.2012, str. 151

Oblikovanje dodane vrijednosti iz vlastitih podataka

rrif - 8.2012, str. 153

Dva stoljeća razvoja hrvatskog gospodarstva (1820. - 2005.)

rrif - 8.2012, str. 158

Novi propisi

rrif - 8.2012, str. 159

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 8.2012, str. 163

Stručne informacije

rrif - 8.2012, str. 169
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)