RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Casino - uvodnik glavnog urednika

rrif - 7.2012, str. 9

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

rrif - 7.2012, str. 11

Izmijenjen je Pravilnik o porezu na dohodak

rrif - 7.2012, str. 14

Najnovije izmjene Pravilnika o PDV-u

rrif - 7.2012, str. 19

Objava poreznih dužnika i proboj ograničene odgovornosti članova društva i uprave za porezne dugove

rrif - 7.2012, str. 21

Statističko izvješće poduzetnika - obrazac TSI – POD za razdoblje siječanj – lipanj 2012.

rrif - 7.2012, str. 25

Vrijednosno usklađenje materijalne imovine

rrif - 7.2012, str. 26

Računovodstveno praćenje ulaganja u nekretnine

rrif - 7.2012, str. 33

Računovodstvo ovlaštenih mjenjača

rrif - 7.2012, str. 39

Računovodstvo posrednika u osiguranju

rrif - 7.2012, str. 52

Primjena dodatne kalkulacije u proizvodnji

rrif - 7.2012, str. 59

Računovodstveni i porezni položaj prodaje osobnih automobila

rrif - 7.2012, str. 68

Refundacija doprinosa, kartična naplata i potraživanja

rrif - 7.2012, str. 75

Financijski izvještaji neprofitnog računovodstva za prvo polugodište 2012.

rrif - 7.2012, str. 77

Prodaja dugotrajne imovine kod neprofitnih organizacija

rrif - 7.2012, str. 91

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i isplata regresa

rrif - 7.2012, str. 93

Oporezivanje „iznajmljivača“ – usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima

rrif - 7.2012, str. 99

Povrati i preknjiženja - pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda

rrif - 7.2012, str. 107

Prijenos gospodarske cjeline - obrta “dobitaša” u d.o.o.

rrif - 7.2012, str. 120

Nove odgovornosti po (predloženoj) Noveli Općeg poreznog zakona

rrif - 7.2012, str. 128

Institut porezne tajne – prikaz njemačkog uređenja

rrif - 7.2012, str. 131

Europski propisi o porezima i zapošljavanju

rrif - 7.2012, str. 134

Interni akt za neprofesionalne i ostale djelatnosti u sustavu sprječavanja pranja novca

rrif - 7.2012, str. 136

Dubinska analiza stranke

rrif - 7.2012, str. 150

Novosti u nacionalnom platnom prometu

rrif - 7.2012, str. 161

Organizacija funkcije praćenja usklađenosti u bankovnom sustavu

rrif - 7.2012, str. 166

Poslovanje carinskih skladišta (II. dio)

rrif - 7.2012, str. 170

Iznajmljivanje soba i apartmana kod ugostitelja i iznajmljivača – sličnosti i razlike

rrif - 7.2012, str. 176

Nepoštena poslovna praksa trgovca prema potrošaču

rrif - 7.2012, str. 181

Novosti u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 7.2012, str. 188

Novosti u poticanju zapošljavanja

rrif - 7.2012, str. 192

Poticanje zapošljavanja u poreznom i socijalnom sustavu

rrif - 7.2012, str. 199

Provedba mirovinskog osiguranja za nove osiguranike prema Zakonu o poticanju zapošljavanja

rrif - 7.2012, str. 202

Financijska analiza poslovanja poduzetnika u 2011.

rrif - 7.2012, str. 205

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 7.2012, str. 214

Novi propisi

rrif - 7.2012, str. 218

"Računovodstvo i menadžment" - RIM

rrif - 7.2012, str. 221

Stručne informacije

rrif - 7.2012, str. 223
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)