RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Javna objava financijskih izvješća (najkasnije do 30. lipnja)

rrif - 6.2012, str. 13

Računovodstvo ambalaže i autoguma

rrif - 6.2012, str. 14

Računovodstvo financijskog leasinga (najma)

rrif - 6.2012, str. 22

Računovodstvo uzgoja maslina

rrif - 6.2012, str. 28

Konsolidacija financijskih izvješća trgovačkih društava

rrif - 6.2012, str. 34

Kriteriji racionalizacije funkcije eksternog i internog financijskog izvještavanja

rrif - 6.2012, str. 51

Periodično računovodstvo zaliha u proizvodnji

rrif - 6.2012, str. 60

Tečajne razlike i izrada dugotrajne imovine

rrif - 6.2012, str. 64

Naplata usluga iz ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kod neprofitnih ustanova

rrif - 6.2012, str. 67

Smanjena je stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

rrif - 6.2012, str. 69

Primjena Uredbe o kontroli doprinosa

rrif - 6.2012, str. 70

Troškovi nerezidenata – reprezentacija ili oporezivi primitak

rrif - 6.2012, str. 73

(Ne)opravdanost objave porezne tajne

rrif - 6.2012, str. 82

Porezno savjetništvo – razvojne perspektive

rrif - 6.2012, str. 86

Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse

rrif - 6.2012, str. 88

Korištenje i provjera rada stručnjaka

rrif - 6.2012, str. 94

Procjena Goodwilla

rrif - 6.2012, str. 100

Fiskalni pakt i financijska kriza u eurozoni

rrif - 6.2012, str. 102

Ugovori o uslugama koji se financiraju iz pretpristupnih fondova

rrif - 6.2012, str. 104

Europsko zakonodavstvo o minimalnim plaćama i porezima

rrif - 6.2012, str. 108

Odabir diskontne stope prilikom ocjene investicijskih projekata

rrif - 6.2012, str. 110

Nadzorne knjige

rrif - 6.2012, str. 117

Poslovanje carinskih skladišta

rrif - 6.2012, str. 127

Godišnji odmori u 2012. – novine u zakonskom uređenju i aktualna pitanja iz prakse

rrif - 6.2012, str. 131

Aktualna pitanja vezana za ostvarenje prava za vrijeme nezaposlenosti

rrif - 6.2012, str. 143

Način i uvjeti ostvarivanja zdravstvene zaštite u inozemstvu

rrif - 6.2012, str. 148

Otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja

rrif - 6.2012, str. 154

Osobna obveza nadzornog odbora na ispitivanje godišnjeg financijskog izvješća

rrif - 6.2012, str. 154

Godišnji odmor i regres u državnim i javnim službama

rrif - 6.2012, str. 160

Dokumentacija za nadmetanje

rrif - 6.2012, str. 169

Sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

rrif - 6.2012, str. 174

Instrument pretpristupne pomoći – IPARD

rrif - 6.2012, str. 177

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 6.2012, str. 181

Stručne informacije

rrif - 6.2012, str. 188

Putovanje članova udruge "Hrvatski računovođa" u Tajland - zemlju smješka

rrif - 6.2012, str. 190

"Računovodstvo i menadžment" - RiM

rrif - 6.2012, str. 192
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)