RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Računovodstveni i porezni položaj nabave i troškova osobnih automobila od 1. ožujka 2012.

rrif - 4.2012, str. 15

Troškovi reprezentacije u svjetlu izmijenjenog sustava PDV-a

rrif - 4.2012, str. 25

Računovodstvo prodaje i povratnog najma

rrif - 4.2012, str. 30

Čuvanje poslovnih isprava

rrif - 4.2012, str. 35

Statističko izvješće poduzetnika (obrazac TSI-POD) za razdoblje siječanj – ožujak 2012.

rrif - 4.2012, str. 39

Model ocjene harmoniziranosti eksternoga i internoga financijskog izvještavanja po segmentima poslovanja

rrif - 4.2012, str. 44

Dugotrajna nefinancijska imovina i priznavanje pretporeza

rrif - 4.2012, str. 50

Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj – ožujak 2012.

rrif - 4.2012, str. 53

Obračun i isplata plaće kod neprofitnih organizacija

rrif - 4.2012, str. 55

Primitak u naravi s osnove uporabe osobnih vozila za privatne potrebe

rrif - 4.2012, str. 58

Pregled izmjena PDV-a od 1. ožujka 2012. – pojašnjenja iz Pravilnika o PDV-u

rrif - 4.2012, str. 66

Stope poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji 1. siječnja 2012.

rrif - 4.2012, str. 73

Porez po odbitku prema izmijenjenim propisima

rrif - 4.2012, str. 81

Porezni položaj slobodnih zona s motrišta poreza na dodanu vrijednost

rrif - 4.2012, str. 93

Uplatni računi za reprogramirani dug i podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamata nastalog do 31. siječnja 2012.

rrif - 4.2012, str. 99

Smanjenje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

rrif - 4.2012, str. 105

Eksterne konfirmacije kao revizorski dokaz

rrif - 4.2012, str. 107

Financijski instrumenti

rrif - 4.2012, str. 113

Europsko zakonodavstvo o mirovinama, porezima i proračunskom deficitu

rrif - 4.2012, str. 115

Izravni i neizravni oblici ulaganja u nekretnine

rrif - 4.2012, str. 117

Sprječavanje pranja novca – pitanja i odgovori (3. dio)

rrif - 4.2012, str. 124

Praktikum deviznog poslovanja

rrif - 4.2012, str. 129

Nabava i uporaba vozila kod samostalnih djelatnosti nakon 1. ožujka 2012.

rrif - 4.2012, str. 136

Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i pojedinim obrtima

rrif - 4.2012, str. 147

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata

rrif - 4.2012, str. 153

Inozemne mirovine u poreznom i socijalnom sustavu RH

rrif - 4.2012, str. 157

Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika

rrif - 4.2012, str. 160

Radnopravni status stranaca u Republici Hrvatskoj

rrif - 4.2012, str. 164

Invalidska mirovina, radni odnos i prestanak radnog odnosa (65 god. života, otkaz i sporazum o prestanku)

rrif - 4.2012, str. 175

Novi propisi

rrif - 4.2012, str. 178

Stručne informacije

rrif - 4.2012, str. 182

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 4.2012, str. 184
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)