RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

DA u EU - Uvodnik

rrif - 2.2012, str. 15

Godišnje izvješće za 2011. godinu

rrif - 2.2012, str. 17

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2011. u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 2.2012, str. 23

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2011. u poljoprivrednoj djelatnosti

rrif - 2.2012, str. 33

Posebnosti godišnjeg obračuna troškova proizvodnje za 2011.

rrif - 2.2012, str. 41

Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2011.

rrif - 2.2012, str. 46

Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2011.

rrif - 2.2012, str. 56

Izrada godišnjeg obračuna za djelatnosti pružanja usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 2011.

rrif - 2.2012, str. 70

Financijska izvješća za prijevoznička društva cestovnog prometa

rrif - 2.2012, str. 79

Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2011.

rrif - 2.2012, str. 98

Dugotrajna nefinancijska imovina i priznavanje pretporeza

rrif - 2.2012, str. 108

Aktivna vremenska razgraničenja kod neprofitnih organizacija

rrif - 2.2012, str. 113

Plaće radnika koje ostvaruju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž)

rrif - 2.2012, str. 115

Prijava poreza na dohodak građana za 2011.

rrif - 2.2012, str. 124

Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2011.

rrif - 2.2012, str. 141

Konačni obračuna PDV-a za 2011. za „dobitaše“ i „dohodaše“

rrif - 2.2012, str. 149

Nadzor i provjera kvalitete rada revizorskih društava

rrif - 2.2012, str. 170

MRS 36 – Umanjenje vrijednosti imovine

rrif - 2.2012, str. 175

Bespovratna sredstva EU za povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

rrif - 2.2012, str. 177

Usvojen proračun EU za 2012., reforma sustava PDV-a, poduzetnički kapital i drugo

rrif - 2.2012, str. 181

Odnos obveznika primjene Zakona i Ureda za sprječavanje pranja novca

rrif - 2.2012, str. 183

Nova pravila Međunarodne trgovinske komore INCOTERMS® 2010. i njihov utjecaj na carinsku vrijednost robe

rrif - 2.2012, str. 188

Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom

rrif - 2.2012, str. 194

Carinsko motrište uvoza nekih roba

rrif - 2.2012, str. 196

Doprinosi obrtničkim komorama u 2012.

rrif - 2.2012, str. 199

Pravo na doplatak za djecu

rrif - 2.2012, str. 202

Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu

rrif - 2.2012, str. 207

Zanimljivosti iz stranog tiska - Drukčiji pogled na Njemačku

rrif - 2.2012, str. 211

Novi propisi

rrif - 2.2012, str. 215

Stručne informacije

rrif - 2.2012, str. 220

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 2.2012, str. 222
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)