RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Gdje smo? - Uvodnik glavnog urednika

rrif - 12.2012, str. 17

Primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

rrif - 12.2012, str. 19

Pripremne radnje za primjenu stope PDV-a od 5% od 1. siječnja 2013.

rrif - 12.2012, str. 27

Predstečajne nagodbe – dužnik, vjerovnici i učinci sklopljene nagodbe

rrif - 12.2012, str. 32

Odgovornost uprave za nelikvidnost, insolventnost i neadekvatnost kapitala

rrif - 12.2012, str. 39

Državne potpore i predstečajna nagodba

rrif - 12.2012, str. 44

Vrednovanje potraživanja od kupaca

rrif - 12.2012, str. 47

Računovodstveno i porezno motrište rashodovanja imovine

rrif - 12.2012, str. 59

Osnivanje i poslovanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 12.2012, str. 62

Nove izmjene i dopune MSFI-a

rrif - 12.2012, str. 69

Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2012.

rrif - 12.2012, str. 71

Primljeni predujmovi kod proračunskih osoba

rrif - 12.2012, str. 121

Božićnica i prigodni darovi

rrif - 12.2012, str. 123

Nova pravila za isplatnu listu plaće i naknade plaće

rrif - 12.2012, str. 129

Novi prag prometa za ulazak/izlazak iz sustava PDV-a u 2013.

rrif - 12.2012, str. 136

Primjena snižene stope PDV-a od 10% u ugostiteljstvu od 1. siječnja 2013.

rrif - 12.2012, str. 145

Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011. (II. dio)

rrif - 12.2012, str. 148

Dizajn kontrola u predreviziji

rrif - 12.2012, str. 152

Ulagateljska društva

rrif - 12.2012, str. 158

Provedba projekata EU

rrif - 12.2012, str. 160

Korištenje fondova EU, osiguranje i revizija

rrif - 12.2012, str. 163

Novo uređenje poticanja ulaganja

rrif - 12.2012, str. 165

Zadužnice prema novom Zakonu

rrif - 12.2012, str. 169

Procjena poreznih pogodnosti za člana društva pri nabavi osobnih vozila

rrif - 12.2012, str. 175

Devizno poslovanje u RH nakon ulaska RH u EU

rrif - 12.2012, str. 181

Izvozne subvencije

rrif - 12.2012, str. 186

Obveza i mogućnost promjene načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima

rrif - 12.2012, str. 195

Novosti u poticanju zapošljavanja

rrif - 12.2012, str. 208

Prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja osoba koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

rrif - 12.2012, str. 209

Ozljeda na radu i izvanredni otkaz, te radničko vijeće

rrif - 12.2012, str. 213

Ugovori o tajnom društvu i njihova primjena u praksi

rrif - 12.2012, str. 215

Doprinos malih i srednjih poduzeća konkurentnosti njemačkoga gospodarstva na svjetskom tržištu

rrif - 12.2012, str. 222

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 12.2012, str. 224

Novi propisi

rrif - 12.2012, str. 230

Stručne informacije

rrif - 12.2012, str. 232
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)