RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Prikaz Prijedloga Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

rrif - 11.2012, str. 20

Računovodstvo spajanja društava s ograničenom odgovornošću

rrif - 11.2012, str. 27

Računovodstvo podjele društva kapitala s osnivanjem novog društva

rrif - 11.2012, str. 32

Troškovi promidžbe i reprezentacije

rrif - 11.2012, str. 39

Odgođena porezna imovina i privremeno porezno nepriznati troškovi

rrif - 11.2012, str. 50

Knjiženja uporabljenih instrumenata osiguranja plaćanja

rrif - 11.2012, str. 62

Mikro društva - podloga za izradu novih nacionalnih standarda u RH

rrif - 11.2012, str. 68

Obračunani prihodi i odbitak PDV-a

rrif - 11.2012, str. 70

Obračun amortizacije kod neprofitnih organizacija

rrif - 11.2012, str. 71

Prihodi od članarina kod neprofitnih organizacija

rrif - 11.2012, str. 76

Konačni obračun poreza iz plaća za 2012.

rrif - 11.2012, str. 78

Što donose izmjene Zakona o trošarinama

rrif - 11.2012, str. 87

Novi uvjeti za paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva u 2013.

rrif - 11.2012, str. 88

Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011.

rrif - 11.2012, str. 88

Analitički postupci u reviziji zaliha

rrif - 11.2012, str. 100

Novosti koje se odnose na MSFI za mala i srednja društva

rrif - 11.2012, str. 106

Novosti u propisima o jedinstvenom tržištu, industrijskoj politici i porezima

rrif - 11.2012, str. 109

Novi Ovršni zakon – osvrt na bitne odredbe

rrif - 11.2012, str. 111

Izrada glavnog budžeta (na primjeru proizvodnog poduzeća)

rrif - 11.2012, str. 116

Financijske implikacije novog Zakona i Uredbe o javno-privatnom partnerstvu

rrif - 11.2012, str. 122

Porezne pogodnosti pri zakupu nekretnina u odnosu na isplatu dobitka

rrif - 11.2012, str. 126

Statističko istraživanje HNB-a o primitcima nerezidenata na osnovi njihova rada

rrif - 11.2012, str. 130

Poslovanje obrtnika u trgovini na veliko

rrif - 11.2012, str. 134

Obračun doprinosa kada se samostalna djelatnost obavlja uz radni odnos

rrif - 11.2012, str. 141

Izmjene i dopune Zakona o potrošačkom kreditiranju

rrif - 11.2012, str. 149

Pravo na naknadu plaće do tri godine i nakon tri godine bolovanja

rrif - 11.2012, str. 155

Prijavljivanje na obvezno zdravstveno osiguranje

rrif - 11.2012, str. 158

Vraćanje radnika na rad i zaštita dostojanstva radnika te odgovornost poslodavca

rrif - 11.2012, str. 163

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (zadnje novele ZTD-a)

rrif - 11.2012, str. 165

Odgovori na pitanja u području javne nabave

rrif - 11.2012, str. 170

Sažetak bitnih postavaka financijskog upravljanja i kontrola

rrif - 11.2012, str. 177

Troškovi prijevoza za dolazak i odlazak s posla prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

rrif - 11.2012, str. 183

Financijski instrumenti EU za ublažavanje krize u eurozoni

rrif - 11.2012, str. 187

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 11.2012, str. 189

Novi propisi

rrif - 11.2012, str. 195

Stručne informacije

rrif - 11.2012, str. 198

Vijesti iz udruge

rrif - 11.2012, str. 200
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)