RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Kalkulacije cijena i prihoda u malim poduzećima

rrif - 10.2012, str. 19

Nabava i prodaja robe u trgovini na malo

rrif - 10.2012, str. 25

Računovodstveno praćenje obračuna proizvodnje po radnom nalogu

rrif - 10.2012, str. 31

Računovodstvo uzgoja cvijeća

rrif - 10.2012, str. 38

Računovodstveno praćenje cvjećarske djelatnosti

rrif - 10.2012, str. 46

Statističko izvješće poduzetnika - obrazac TSI – POD za razdoblje siječanj – rujan 2012.

rrif - 10.2012, str. 54

Potraživanja i obveze ugovorene u devizama ili prema valutnoj klauzuli

rrif - 10.2012, str. 55

Rashodi koji nastaju kontinuirano u proračunskom računovodstvu

rrif - 10.2012, str. 57

Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj − rujan 2012.

rrif - 10.2012, str. 59

Stjecanje nekretnine kod neprofitnih organizacija

rrif - 10.2012, str. 62

Oporezivanje drugog dohotka nerezidenta

rrif - 10.2012, str. 64

Plaćanje poreza na dohodak od dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva

rrif - 10.2012, str. 71

Praksa primjene odnosno neprimjene odluka Saveznog financijskog suda od strane Porezne uprave u Njemačkoj

rrif - 10.2012, str. 76

Razumijevanje poslovnih procesa u predreviziji

rrif - 10.2012, str. 78

Priznavanje prihoda

rrif - 10.2012, str. 84

Novi porezi u EU

rrif - 10.2012, str. 86

Izbor instrumenata osiguranja plaćanja

rrif - 10.2012, str. 88

Obuhvat poslova funkcije unutarnje revizije u kreditnim institucijama

rrif - 10.2012, str. 98

Promjene u statističkom izvješćivanju kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom

rrif - 10.2012, str. 104

Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti

rrif - 10.2012, str. 109

Poslovanje odvjetnika i javnih bilježnika – „dohodaša“

rrif - 10.2012, str. 120

Poslovanje obrtnika cvjećara

rrif - 10.2012, str. 132

Nedopušteno oglašavanje proizvoda i usluga

rrif - 10.2012, str. 141

Legalizacija građevina prema novom Zakonu

rrif - 10.2012, str. 148

Ugovor o nalogu kao temelj za isplate naknada prokuristima

rrif - 10.2012, str. 155

Proračunsko planiranje za razdoblje 2013. - 2015. za lokalne i regionalne jedinice

rrif - 10.2012, str. 163

Financijski izvještaji proračunskog računovodstva za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2012.

rrif - 10.2012, str. 169

Zaduženja nastavnika srednjih škola (satima rada)

rrif - 10.2012, str. 171

Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

rrif - 10.2012, str. 175

Fiskalne blagajne - a što je s tržnicama?

rrif - 10.2012, str. 180

Stručne informacije

rrif - 10.2012, str. 182

Vijesti iz udruge

rrif - 10.2012, str. 184
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)