RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Računovodstveno praćenje ulaganja u oročene depozite kod banaka

rrif - 9.2011, str. 23

Prodaja rabljene dugotrajne imovine trgovačkih društava

rrif - 9.2011, str. 27

Računovodstvena postupanja s neiskorištenim godišnjim odmorima i otpremninama

rrif - 9.2011, str. 32

Čimbenici izbora leasinga i utjecaj na računovodstvenu politiku

rrif - 9.2011, str. 39

Računovodstvo troškova osnivanja trgovačkih društava

rrif - 9.2011, str. 43

Objavljivanje informacija o poslovnim segmentima prema MSFI 8

rrif - 9.2011, str. 45

Ulazni računi i neosnovano primljeni novac

rrif - 9.2011, str. 50

Poduzetnički prihodi kod neprofitnih organizacija

rrif - 9.2011, str. 52

Leasing kod neprofitnih organizacija

rrif - 9.2011, str. 59

Isplate bivšim radnicima

rrif - 9.2011, str. 60

Tražbine radnika u slučaju stečaja poslodavca

rrif - 9.2011, str. 68

Novosti u PDV-u od 1. kolovoza 2011.

rrif - 9.2011, str. 74

Podnošenje poreznih prijava i drugih podataka uporabom sustava ePorezna

rrif - 9.2011, str. 81

Trošarinski status alkohola i alkoholnih pića

rrif - 9.2011, str. 85

Izbor revizora za 2011.

rrif - 9.2011, str. 93

Naknade za revizijske usluge

rrif - 9.2011, str. 97

Sprječavanje prijevara i nemoralnog djelovanja

rrif - 9.2011, str. 103

Objave udjela u drugim poduzećima (MSFI 12)

rrif - 9.2011, str. 110

Najčešći problemi u provedbi EU-projekata

rrif - 9.2011, str. 111

EU priprema nove bankarske i porezne propise

rrif - 9.2011, str. 115

Planiranje velikoserijske proizvodnje elektromehaničkih komponenata

rrif - 9.2011, str. 116

Financiranje ulaganja u nekretnine

rrif - 9.2011, str. 120

Izračun troškova ovrhe

rrif - 9.2011, str. 125

Posebnosti carinskog postupka privremenog uvoza prijevoznih sredstava

rrif - 9.2011, str. 132

Nadoknade za bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 9.2011, str. 140

Što donosi Zakon o uslugama

rrif - 9.2011, str. 145

Promjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti

rrif - 9.2011, str. 151

Materijalna prava radnika koja nisu unaprijed predviđena propisom ni autonomnim izvorom prava

rrif - 9.2011, str. 152

Novosti koje donosi novi Zakon o javnoj nabavi

rrif - 9.2011, str. 154

Novi propisi

rrif - 9.2011, str. 163

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 9.2011, str. 165

Stručne informacije

rrif - 9.2011, str. 172
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)