RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Sniženja, rasprodaje i akcijske prodaje u trgovini na malo

rrif - 8.2011, str. 13

Upravljanje troškovima u krizi

rrif - 8.2011, str. 15

Računovodstvo pekarske djelatnosti

rrif - 8.2011, str. 25

Računovodstvo ugovora o koncesijama za usluge (primjena tumačenja IFRIC 12)

rrif - 8.2011, str. 34

Evidencije primljenih i izdanih vrijednosnih papira

rrif - 8.2011, str. 39

Računovodstvo kao poslovna djelatnost u Norveškoj

rrif - 8.2011, str. 45

Financijsko poslovanje proračuna

rrif - 8.2011, str. 49

Zakup poslovnog prostora kod neprofitnih organizacija

rrif - 8.2011, str. 51

Smjernice profesionalnim računovođama za rad s neprofitnim organizacijama

rrif - 8.2011, str. 53

Kako iskazati podatke na obrascu R-Sm

rrif - 8.2011, str. 60

Ovrha na plaći – zakonsko uređenje i prikaz bitnih pitanja

rrif - 8.2011, str. 76

Ugovor o ustupu ili cesiji prava na povrat poreza

rrif - 8.2011, str. 82

Etički integritet revizora

rrif - 8.2011, str. 89

MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti

rrif - 8.2011, str. 93

Aktualnosti iz gospodarskog poslovanja u EU

rrif - 8.2011, str. 95

Upravljanja troškovima i njihovo značenje za poslovnu uspješnost

rrif - 8.2011, str. 96

Vrijednost i trošak uloženog kapitala u poslovanje

rrif - 8.2011, str. 102

Uslužno obavljanje poslova za kreditne institucije

rrif - 8.2011, str. 107

Koje sumnjive transakcije prijavljuju računovođe

rrif - 8.2011, str. 111

Sadržaj i posljedice novog uređenja kredita u bankarstvu

rrif - 8.2011, str. 117

Nove promjene u poslovanju ovlaštenih mjenjača

rrif - 8.2011, str. 121

Najčešća pitanja i odgovori iz deviznog sustava vezani za statistička izvješćivanja HNB-a

rrif - 8.2011, str. 123

Prenamjena, zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta

rrif - 8.2011, str. 132

Financijski inspektorat – nove nadležnosti u nadzoru

rrif - 8.2011, str. 136

Izvanredni otkaz ugovora o radu i otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora – sudska praksa

rrif - 8.2011, str. 137

Odgovornost organa trgovačkog društva

rrif - 8.2011, str. 140

Izjava o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila

rrif - 8.2011, str. 150

Osvrt na godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru RH

rrif - 8.2011, str. 157

Tri stoljeća gospodarstva Belje

rrif - 8.2011, str. 164

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 8.2011, str. 169

Stručne informacije

rrif - 8.2011, str. 177
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)