RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Nadnica za strah - uvodnik

rrif - 7.2011, str. 9

Financijsko izvješćivanje tijekom godine

rrif - 7.2011, str. 11

Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja

rrif - 7.2011, str. 18

Likvidacija ulaznih isprava

rrif - 7.2011, str. 27

Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena

rrif - 7.2011, str. 32

Računovodstvo ulaganja u investicijske fondove

rrif - 7.2011, str. 34

Statističko izvješće (TSI-POD) za razdoblje siječanj – lipanj 2011.

rrif - 7.2011, str. 42

Autorsko djelo i prodaja dijela imovine

rrif - 7.2011, str. 43

Financijski izvještaji neprofitnog računovodstva za prvo polugodište 2011.

rrif - 7.2011, str. 46

Dobitak neprofitnih pravnih osoba (organizacija)

rrif - 7.2011, str. 59

Tekuće i investicijsko održavanje kod neprofitnih organizacija

rrif - 7.2011, str. 63

Isplata plaće po sudskoj presudi, nagodbi ili u ovršnom postupku

rrif - 7.2011, str. 64

Isporuke dobara i usluga bez naknade kao predmet oporezivanja i dvojbe

rrif - 7.2011, str. 77

Porezni položaj dodjele ili kupnje vlastitih dionica

rrif - 7.2011, str. 87

Porez na dobitak u Republici Austriji i moguća primjena u hrvatskom poreznom sustavu

rrif - 7.2011, str. 95

Odgoda neplaćenog poreznog duga nastalog do 31. prosinca 2010.

rrif - 7.2011, str. 101

Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse

rrif - 7.2011, str. 106

Revizorsko izvješće – drugi dio

rrif - 7.2011, str. 111

Financijski instrumenti: Instrumenti zaštite (treća faza izmjene MRS-a 39)

rrif - 7.2011, str. 117

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije i obveze korisnika

rrif - 7.2011, str. 119

EU želi zajedničkog ministra financija, oporezivanje banaka i dr.

rrif - 7.2011, str. 123

Nove zatezne i ugovorne kamatne stope

rrif - 7.2011, str. 125

Cash pooling i netting

rrif - 7.2011, str. 129

Obavljanje sezonskog obrta

rrif - 7.2011, str. 133

Zabrana obavljanja neregistrirane djelatnosti

rrif - 7.2011, str. 139

Izmjene i dopune Zakona o radu

rrif - 7.2011, str. 147

Zapošljavanje kod stranih poslodavaca

rrif - 7.2011, str. 150

Izvanredni otkaz ugovora o radu – razlozi za otkaz

rrif - 7.2011, str. 154

Založno pravo na pokretninama kao sredstvo osiguranja tražbine

rrif - 7.2011, str. 156

Novela Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

rrif - 7.2011, str. 164

O upravljanju dokumentacijom u skladu s arhivskim propisima

rrif - 7.2011, str. 171

Financijski rezultati poduzetnika u 2010.

rrif - 7.2011, str. 177

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 7.2011, str. 183

Novi propisi

rrif - 7.2011, str. 189

Stručne informacije

rrif - 7.2011, str. 192
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)