RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Mogućnosti odgode plaćanja poreznog duga

rrif - 5.2011, str. 14

Donesen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

rrif - 5.2011, str. 16

Razumijevanje forenzičnog računovodstva – prvi dio

rrif - 5.2011, str. 21

Poslovanje društva bez zaposlenih

rrif - 5.2011, str. 27

Uporaba privatnog vozila za službene namjene

rrif - 5.2011, str. 31

Prijedobni raskid ugovora o leasingu

rrif - 5.2011, str. 37

Računovodstvo povrata robe

rrif - 5.2011, str. 40

Računovodstvo ulaganja u višegodišnje nasade

rrif - 5.2011, str. 45

Obračun rada po ugovoru o djelu

rrif - 5.2011, str. 50

Plaćanja po aktiviranom jamstvu i izgradnja komunalnog sustava

rrif - 5.2011, str. 58

Poslovanje športske udruge

rrif - 5.2011, str. 60

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca kod udruga

rrif - 5.2011, str. 72

Od 1. svibnja 2011. nova isplatna lista plaće i otpremnine

rrif - 5.2011, str. 73

Novosti o rodiljnom i roditeljskom dopustu

rrif - 5.2011, str. 80

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

rrif - 5.2011, str. 87

Neke porezne zastare prema Općem poreznom zakonu

rrif - 5.2011, str. 89

Prigovor u poreznom nadzoru

rrif - 5.2011, str. 94

Kalkulacija nabave i prometa kave kod uvoznika i proizvođača

rrif - 5.2011, str. 101

Evidentiranje nabave i prometa kave prema novom Pravilniku

rrif - 5.2011, str. 104

Prisilna naplata i otpis poreza i javnih davanja

rrif - 5.2011, str. 109

Primjena novih uredbi o naknadama za eksploataciju mineralnih sirovina

rrif - 5.2011, str. 115

Oporezivanje financijskog sektora prema prijedlogu Europske unije

rrif - 5.2011, str. 119

Revizija računovodstvenih procjena – završna revizija

rrif - 5.2011, str. 122

Najmovi i priznavanje prihoda

rrif - 5.2011, str. 127

Konsolidirane osnovice za oporezivanje dobitka i drugi prijedlozi Komisije

rrif - 5.2011, str. 129

Novosti u ovrsi na novčanim sredstvima

rrif - 5.2011, str. 131

Vrijednosni limiti bjanko zadužnice

rrif - 5.2011, str. 137

Pravilnik o sprječavanju pranja novca za odvjetnička društva, odvjetnike i javne bilježnike

rrif - 5.2011, str. 140

Zaštićeni računalni programi ovlaštenih mjenjača

rrif - 5.2011, str. 147

Novosti u carinskom postupanju s plovilima nakon 17. ožujka 2011.

rrif - 5.2011, str. 149

Plaćanje boravišne pristojbe u 2011.

rrif - 5.2011, str. 155

Primjena najpovoljnijega prava za radnika i poslovno uvjetovani otkaz

rrif - 5.2011, str. 163

Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa

rrif - 5.2011, str. 165

Pravo na pomoći zaposlenima u državnim i javnim službama

rrif - 5.2011, str. 169

Novi propisi

rrif - 5.2011, str. 176

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 5.2011, str. 180

Stručne obavijesti

rrif - 5.2011, str. 186

Računovodstvo i menadžment - RiM

rrif - 5.2011, str. 188
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)