RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Optimizam - uvodnik

rrif - 4.2011, str. 11

Naknadni popusti i iskazivanje potraživanja od prodaje

rrif - 4.2011, str. 13

Gubitak s računovodstvenog i poreznog motrišta

rrif - 4.2011, str. 20

Računovodstvo uzgoja pčela i proizvodnje pčelinjih proizvoda

rrif - 4.2011, str. 24

Računovodstveni i porezni položaj društva u likvidaciji

rrif - 4.2011, str. 29

Čuvanje poslovne dokumentacije

rrif - 4.2011, str. 34

Sastavljanje statističkog izvještaja poduzetnika (obrazac TSI-POD) za razdoblje siječanj – ožujak 2011.

rrif - 4.2011, str. 38

Kapital društava za upravljanje investicijskim fondovima

rrif - 4.2011, str. 43

Vlastiti prihodi

rrif - 4.2011, str. 47

Financijski izvještaj neprofitnog računovodstva za razdoblje siječanj – ožujak 2011.

rrif - 4.2011, str. 50

Blagajničko poslovanje kod neprofitnih organizacija

rrif - 4.2011, str. 55

Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za mirovinski doprinos te povrat doprinosa

rrif - 4.2011, str. 58

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje (III. stup) – porezna i troškovna pogodnost

rrif - 4.2011, str. 62

Zaštita podataka i činjenica u poreznom postupku

rrif - 4.2011, str. 66

Novosti u oporezivanju trošarinama i posebnim porezima – naftni derivati i kava

rrif - 4.2011, str. 69

Davanje i uzimanje zajmova – neka specifična pitanja

rrif - 4.2011, str. 73

Donošenje rješenja o ovrsi i podnošenje žalbe te zahtjev za obročno plaćanje i odgodu ovrhe poreznog duga

rrif - 4.2011, str. 78

Neka pojašnjenja o naknadama za općekorisne funkcije šuma

rrif - 4.2011, str. 87

Revizija računovodstvenih procjena – predrevizija

rrif - 4.2011, str. 89

Financijski instrumenti MRS-a 39 (druga faza) – Troškovi nabave i umanjenje vrijednosti –

rrif - 4.2011, str. 94

Zakonodavstvo Europske unije o registrima, porezu na dobitak i stečajevima

rrif - 4.2011, str. 95

Projektno financiranje

rrif - 4.2011, str. 97

Zakon o sprječavanju pranja novca – pitanja i odgovori (2. dio)

rrif - 4.2011, str. 101

Praćenje i planiranje poslovanja pomoću kontrolinga

rrif - 4.2011, str. 105

Nova statistička izvješća o deviznom poslovanju

rrif - 4.2011, str. 112

Novosti u izvještavanju o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom

rrif - 4.2011, str. 117

Likvidacija obrtnika „dohodaša“

rrif - 4.2011, str. 125

Likvidacija obrtničke i druge samostalne djelatnosti – obveznika poreza na dobitak

rrif - 4.2011, str. 133

Pitanja i odgovori iz nadležnosti sanitarne inspekcije

rrif - 4.2011, str. 139

Novosti u vezi s minimalnim tehničkim uvjetima i dopustivosti izlaganja duhanskih proizvoda na mjestu njihove prodaje

rrif - 4.2011, str. 143

Cijene vodnih usluga prema novim propisima

rrif - 4.2011, str. 147

Što je izmijenjeno u propisima o doprinosima

rrif - 4.2011, str. 152

Privremeno zapošljavanje – ustupanje radnika

rrif - 4.2011, str. 155

Sudski raskid ugovora o radu

rrif - 4.2011, str. 159

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 4.2011, str. 161

Novi propisi

rrif - 4.2011, str. 167

Zanimljivosti

rrif - 4.2011, str. 171

Stručne informacije

rrif - 4.2011, str. 176
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)