RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Ludi ujak - uvodnik

rrif - 3.2011, str. 11

Raspored dobitka i pokriće gubitka pri utvrđivanju financijskih izvješća za 2010.

rrif - 3.2011, str. 13

Računovodstvo odgođenih poreza na dobitak

rrif - 3.2011, str. 24

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe

rrif - 3.2011, str. 30

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2010.

rrif - 3.2011, str. 44

Predaja godišnjih financijskih izvještaja prema posebnim propisima

rrif - 3.2011, str. 52

Računovodstvo dodatnih ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu

rrif - 3.2011, str. 54

Potrošačko kreditiranje

rrif - 3.2011, str. 58

Podmirivanje troškova službenog puta nezaposlenim osobama

rrif - 3.2011, str. 68

Računovodstvo otkupljivača sekundarnih sirovina

rrif - 3.2011, str. 76

Kreativno računovodstvo i krivotvorenje financijskih izvještaja – treći dio

rrif - 3.2011, str. 82

Prodaja na zajam i otpust primljenog zajma

rrif - 3.2011, str. 87

Darovanja ili donacija dana udrugama i sponzorstvo

rrif - 3.2011, str. 90

Ovrha na plaći – tehnička realizacija prema novom ovršnopravnom režimu

rrif - 3.2011, str. 93

Povoljnosti koje omogućuje III. stup mirovinskog osiguranja

rrif - 3.2011, str. 95

Formalne pogreške na računima i pravo na odbitak pretporeza

rrif - 3.2011, str. 97

Izmjene i dopune Općeg poreznog zakona

rrif - 3.2011, str. 101

Novosti u Zakonu o porezu na promet nekretnina

rrif - 3.2011, str. 105

Prezentiranje financijskih izvještaja

rrif - 3.2011, str. 113

Reforma pravila o javnoj nabavi, PDV-u i otpadu

rrif - 3.2011, str. 115

Ponovno su izmijenjeni obrasci zadužnice

rrif - 3.2011, str. 116

Sprječavanje pranja novca – pitanja i odgovori

rrif - 3.2011, str. 120

Devizne aktualnosti

rrif - 3.2011, str. 125

Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2011.

rrif - 3.2011, str. 130

Obveze usklađenja koje proizlaze iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 3.2011, str. 133

Što mogu raditi umirovljenici, a da im se ne obustavi isplata mirovine

rrif - 3.2011, str. 137

Radna i poslovna dozvola u 2011.

rrif - 3.2011, str. 144

Smjenski rad i preraspodjela radnoga vremena te zabrana otkaza

rrif - 3.2011, str. 151

Založno pravo na nekretninama kao sredstvo osiguranja tražbine

rrif - 3.2011, str. 153

Promjene pri zaduživanju, o jamstvima i suglasnostima u lokalnoj samoupravi

rrif - 3.2011, str. 160

Novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

rrif - 3.2011, str. 165

Projekcija svjetskog gospodarstva do 2030.

rrif - 3.2011, str. 167

Novi propisi

rrif - 3.2011, str. 171

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 3.2011, str. 175

Poziv na međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji

rrif - 3.2011, str. 182

Čudesna Turska

rrif - 3.2011, str. 184

Stručne obavijesti

rrif - 3.2011, str. 186
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)