RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Samo ne prekasno - uvodnik

rrif - 2.2011, str. 13

Bilješke uz financijske izvještaje za male poduzetnike

rrif - 2.2011, str. 15

Bilješke uz financijska izvješća (za velike i srednje poduzetnike)

rrif - 2.2011, str. 19

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2010. u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 2.2011, str. 40

Posebnosti godišnjeg obračuna troškova u proizvodnji

rrif - 2.2011, str. 50

Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2010.

rrif - 2.2011, str. 56

Pripreme i izrada godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2010.

rrif - 2.2011, str. 64

Godišnja financijska izvješća u servisnim djelatnostima za 2010.

rrif - 2.2011, str. 73

Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljstvu za 2010.

rrif - 2.2011, str. 86

Godišnja financijska izvješća društava koja se bave prijevozom

rrif - 2.2011, str. 96

Posebnost u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2010.

rrif - 2.2011, str. 113

Godišnje izvješće o stanju društva za 2010.

rrif - 2.2011, str. 120

Priznavanje pretporeza u nekim okolnostima

rrif - 2.2011, str. 126

Dugotrajna imovina s nabavnom vrijednošću do 2.000,00 kn kod neprofitnih organizacija

rrif - 2.2011, str. 129

Izvješća o isplaćenim plaćama na obrascima ID i R-Sm u 2011.

rrif - 2.2011, str. 131

Rekapitulacija podataka o isplaćenim plaćama za 2010.

rrif - 2.2011, str. 136

Izrada konačnog obračuna PDV-a za 2010.

rrif - 2.2011, str. 146

Prijava poreza na dohodak građana za 2010.

rrif - 2.2011, str. 166

Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2010.

rrif - 2.2011, str. 189

Oporezivanje drugih dohodaka primljenih iz inozemstva

rrif - 2.2011, str. 196

Elektroničko dostavljanje obrazaca u Poreznu upravu od 1. siječnja 2011.

rrif - 2.2011, str. 206

Konsolidirani financijski izvještaji – MSFI 10

rrif - 2.2011, str. 210

Revizija ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova

rrif - 2.2011, str. 212

Komisija EU želi ukloniti prekogranične porezne i pravne prepreke

rrif - 2.2011, str. 216

Zadužnica prema novom Ovršnom zakonu

rrif - 2.2011, str. 218

Elektronički novac

rrif - 2.2011, str. 220

Promjene u poslovanju ovlaštenih mjenjača od 1. siječnja 2011.

rrif - 2.2011, str. 224

Doplatak za djecu

rrif - 2.2011, str. 226

Naplata prihoda proračuna

rrif - 2.2011, str. 231

Nova godišnja izvješća u financijskim kontrolama

rrif - 2.2011, str. 234

Dostupnost informacija u posjedu lokalnoga i područnog (regionalnog) javnog sektora

rrif - 2.2011, str. 238

Novi propisi

rrif - 2.2011, str. 242

Čudesna Turska

rrif - 2.2011, str. 249

Gospodarska kretanja krajem 2010.

rrif - 2.2011, str. 250

Stručne obavijesti

rrif - 2.2011, str. 255
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)