RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

U čemu je problem - uvodnik

rrif - 10.2011, str. 21

Prihodi od uporabe proizvoda i usluga za vlastite potrebe

rrif - 10.2011, str. 23

Devizna blagajna za službena putovanja u inozemstvo

rrif - 10.2011, str. 29

Računovodstveno praćenje proizvodnje kukuruza

rrif - 10.2011, str. 34

Likvidacija zadruge

rrif - 10.2011, str. 39

Statističko izvješće poduzetnika (TSI-POD) za razdoblje siječanj – rujan 2011.

rrif - 10.2011, str. 47

Nabava dugotrajne imovine od namještenika i prijenosi dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 10.2011, str. 49

Financijski izvještaj u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj – rujan 2011.

rrif - 10.2011, str. 51

Predujmovi kod neprofitnih organizacija

rrif - 10.2011, str. 51

Isplata plaće po izvansudskoj nagodbi

rrif - 10.2011, str. 58

Isplata nadoknade štete zbog posljedica nesreće na radu

rrif - 10.2011, str. 66

Obračun i isplata minimalne plaće

rrif - 10.2011, str. 72

Porezni položaj kamata nakon 1. srpnja 2011.

rrif - 10.2011, str. 74

Najamnine u sustavu poreza i doprinosa

rrif - 10.2011, str. 80

Poslovanje špeditera (otpremnika) s motrišta PDV-a

rrif - 10.2011, str. 84

Mogućnosti primjene e-računa

rrif - 10.2011, str. 88

Oporezivanje „inozemnih“ usluga PDV-om

rrif - 10.2011, str. 94

Kontrola vođenja i upravljanja društvom

rrif - 10.2011, str. 107

Pravilnik o radu interne revizije u trgovačkim društvima

rrif - 10.2011, str. 112

Prezentiranje pozicija izvještaja o sveobuhvatnom dobitku

rrif - 10.2011, str. 115

Porezna pitanja u fokusu Europskih zakonodavaca

rrif - 10.2011, str. 118

Procjena – vrednovanje nekretnina (I. dio)

rrif - 10.2011, str. 120

Model za donošenje odluke o načinu financiranja nabave investicijskih dobara

rrif - 10.2011, str. 127

Privremeni uvoz po Aneksu E

rrif - 10.2011, str. 135

Obavljanje djelatnosti putem obrta, domaće radinosti i sporednog zanimanja

rrif - 10.2011, str. 139

Koje sumnjive transakcije prijavljuju neprofesionalne djelatnosti

rrif - 10.2011, str. 147

Način isticanja cijena u trgovini, uslužnim djelatnostima i ugostiteljstvu

rrif - 10.2011, str. 155

Neka bitna pitanja vezana za legalizaciju nekretnina

rrif - 10.2011, str. 162

Prekovremeni rad – neka aktualna pitanja

rrif - 10.2011, str. 165

Mirovinsko osiguranje pomoraca

rrif - 10.2011, str. 168

Doprinos za staž s povećanim trajanjem za pomorce

rrif - 10.2011, str. 172

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora – teret dokazivanja i zabrana otkazivanja

rrif - 10.2011, str. 176

Praktikum ovršne naplate tražbina – podnošenje prijedloga

rrif - 10.2011, str. 178

Odnos između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

rrif - 10.2011, str. 181

Izrada računovodstvenih izvještaja uz pomoć Excela

rrif - 10.2011, str. 187

120. obljetnica rođenja Ive Belina - Doprinosi rješenju najveće gospodarske krize 20. stoljeća u nas -

rrif - 10.2011, str. 191

Novi propisi

rrif - 10.2011, str. 197

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 10.2011, str. 199

Stručne informacije

rrif - 10.2011, str. 206
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)