RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Neprolazna prošlost - uvodnik

rrif - 8.2010, str. 9

Prezentiranje izvještaja o dobitku i ostalih priznatih dobitaka i gubitaka

rrif - 8.2010, str. 11

Računovodstveno praćenje potpora kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi

rrif - 8.2010, str. 16

Obračunavanje prihoda u graditeljskoj djelatnosti

rrif - 8.2010, str. 21

Rashodi za službena putovanja osoba izvan radnog odnosa

rrif - 8.2010, str. 26

Rani radovi iz mikroekonomike u RH do 1968. - s naglaskom na računovodstvo

rrif - 8.2010, str. 28

Propisan je sadržaj obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

rrif - 8.2010, str. 33

Isprave o plaći i otpremnini kao temelj za određenje ovrhe

rrif - 8.2010, str. 39

Plaće po sudskoj presudi u poreznom i socijalnom sustavu

rrif - 8.2010, str. 45

PDV u graditeljstvu

rrif - 8.2010, str. 57

Smanjena je naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma

rrif - 8.2010, str. 64

Povrat PDV-a kupcima u okviru putničkog prometa i inozemnim poduzetnicima

rrif - 8.2010, str. 65

Forenzična revizija

rrif - 8.2010, str. 73

Projekt usklađivanja računovodstvenog standarda o ostvarenom prihodu

rrif - 8.2010, str. 77

Revizija ugovora o uslugama financiranim iz EU fondova

rrif - 8.2010, str. 79

Ujednačavanje propisa o ugovornim odnosima u EU

rrif - 8.2010, str. 83

Restrukturiranje i sanacija trgovačkog društva

rrif - 8.2010, str. 85

Kako unaprijediti upravljanje troškovima u poslovanju

rrif - 8.2010, str. 92

Novosti u potporama za očuvanje radnih mjesta

rrif - 8.2010, str. 99

Učinak promjene načina oporezivanja plaća na visinu plaća

rrif - 8.2010, str. 101

Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse

rrif - 8.2010, str. 104

Strana gotovina i odobravanje kredita nerezidentima

rrif - 8.2010, str. 112

Pregled statističkih istraživanja HNB-a i obveza izvješćivanja

rrif - 8.2010, str. 114

Odgovori na pitanja državnog inspektorata iz područja trgovine

rrif - 8.2010, str. 120

Savjetovanje poslodavca s radničkim vijećem

rrif - 8.2010, str. 128

Proboj pravne osobnosti

rrif - 8.2010, str. 130

Gubitak i sitni inventar

rrif - 8.2010, str. 134

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 8.2010, str. 139

Novi propisi

rrif - 8.2010, str. 146

Izmjene u plaćanju spomeničke rente

rrif - 8.2010, str. 151

Stručne informacije

rrif - 8.2010, str. 153
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)