RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Kad fakini vladaju - uvodnik

rrif - 7.2010, str. 9

Novosti u izmijenjenom Zakonu o porezu na dohodak - Obračun plaća od 1. srpnja 2010. i ostale novosti u oporezivanju dohotka -

rrif - 7.2010, str. 11

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

rrif - 7.2010, str. 15

Promjene računovodstvenih procjena

rrif - 7.2010, str. 19

Objavljivanje događaja nastalih nakon izvještajnog razdoblja

rrif - 7.2010, str. 22

Računovodstvo poslovanja carinskog skladišta tipa „D“

rrif - 7.2010, str. 27

Računovodstvo vlastitog web-sjedišta

rrif - 7.2010, str. 30

Što donose nove izmjene i dopune MSFI i njihovih tumačenja

rrif - 7.2010, str. 36

Bilanciranje rezerviranja za godišnji odmor

rrif - 7.2010, str. 38

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – lipanj 2010.

rrif - 7.2010, str. 40

Podizanje gotovine karticom i darivanje vlastite dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 7.2010, str. 42

Financijski izvještaji za prvo polugodište 2010.

rrif - 7.2010, str. 45

Rashodi za službena putovanja zaposlenih

rrif - 7.2010, str. 57

Regres za godišnji odmor u 2010.

rrif - 7.2010, str. 58

Porezna obveza i porezna osnovica prema Zakonu o PDV-u

rrif - 7.2010, str. 62

Isplata športskih stipendija

rrif - 7.2010, str. 72

Porezna tajna

rrif - 7.2010, str. 74

Revizija plaća

rrif - 7.2010, str. 77

Liberalizacija deviznog tržišta

rrif - 7.2010, str. 81

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde – Zaključci rasprave o najmovima i priznavanju prihoda –

rrif - 7.2010, str. 82

Ubrzana reforma financijskih propisa u EU

rrif - 7.2010, str. 83

Upravljanje likvidnošću i obrtnim kapitalom

rrif - 7.2010, str. 85

FP RATING - model za predviđanje (in)solventnosti poslovnih partnera

rrif - 7.2010, str. 92

Izuzimanje, reprezentacija i promidžba kod samostalnih djelatnosti u 2010.

rrif - 7.2010, str. 96

Odgovornost obrtnika za obveze nastale u gospodarskom poslovanju

rrif - 7.2010, str. 104

Prodaja sezonske hrane na otvorenim prostorima

rrif - 7.2010, str. 106

Novela Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 7.2010, str. 112

Evidencije o radnicima i radnom vremenu

rrif - 7.2010, str. 116

Prava roditelja djece s težim smetnjama u razvoju

rrif - 7.2010, str. 119

Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

rrif - 7.2010, str. 124

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

rrif - 7.2010, str. 126

Odgovornost članova organa dioničkog društva za štetu počinjenu društvu i vjerovnicima društva (II. dio)

rrif - 7.2010, str. 136

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2009.

rrif - 7.2010, str. 151

Održano je XI. Savjetovanje na temu „Upravljanje likvidnošću“

rrif - 7.2010, str. 157

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 7.2010, str. 160

Novi propisi - Narodne novine

rrif - 7.2010, str. 167

Stručne informacije

rrif - 7.2010, str. 171
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)