RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Promjene - uvodnik

rrif - 5.2010, str. 13

Računovodstvo zaliha materijala

rrif - 5.2010, str. 15

Kapitalizacija troškova posudbe – obveza ili mogućnost

rrif - 5.2010, str. 21

Računovodstveni i porezni položaj prolaznih stavki

rrif - 5.2010, str. 25

Gubitak iznad visine kapitala

rrif - 5.2010, str. 31

Prekid uporabe osobnih automobila

rrif - 5.2010, str. 34

Revolving kredit i nabava dugotrajne imovine

rrif - 5.2010, str. 38

Dani depoziti

rrif - 5.2010, str. 40

Rodiljni i roditeljski dopust i potpore

rrif - 5.2010, str. 41

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 5.2010, str. 48

Računovodstvo i revizija na projektima koje financira EU

rrif - 5.2010, str. 50

Nezadovoljavajući rezultati članica EU u skraćivanju rokova plaćanja i druge vijesti

rrif - 5.2010, str. 54

Restrukturiranje i sanacija bilance

rrif - 5.2010, str. 58

Procjena vrijednosti poduzeća i poslovnih rezultata

rrif - 5.2010, str. 67

Modeli kriznog financiranja gospodarstva

rrif - 5.2010, str. 76

Porezni položaj ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

rrif - 5.2010, str. 80

Neke posebitosti poreznog postupka

rrif - 5.2010, str. 84

Kreditni poslovi s inozemstvom – prijavljivanje i izvještavanje HNB-a

rrif - 5.2010, str. 87

Nabava i uporaba vozila kod samostalnih djelatnosti

rrif - 5.2010, str. 96

Prodaja poljoprivrednih dobara proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu

rrif - 5.2010, str. 103

Uvjeti pružanja ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

rrif - 5.2010, str. 111

Provedbeni propisi glede boravišne pristojbe

rrif - 5.2010, str. 118

Pravilnik o radu prema novom Zakonu o radu - ogledni primjer

rrif - 5.2010, str. 120

Radnopravna pitanja vezana za kolektivni ugovor, savjetovanje s radničkim vijećem i odgovornost za štetu

rrif - 5.2010, str. 129

Pravo zadržanja stvari

rrif - 5.2010, str. 131

Odgovornost članova organa dioničkog društva za štetu počinjenu društvu i vjerovnicima društva

rrif - 5.2010, str. 141

Povrat plaćenog PDV-a za znanost i vatrogastvo u 2010.

rrif - 5.2010, str. 150

Okvirni sporazum u sustavu javne nabave

rrif - 5.2010, str. 153

Proračunska ograničenja plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

rrif - 5.2010, str. 164

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 5.2010, str. 169

Vijesti iz Udruge

rrif - 5.2010, str. 176

Novi propisi

rrif - 5.2010, str. 176

Stručne obavijesti

rrif - 5.2010, str. 184
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)