RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Paučina u bilancama - uvodnik

rrif - 4.2010, str. 15

Računovodstveno praćenje nabave i uporabe osobnih automobila

rrif - 4.2010, str. 17

Utvrđivanje primitaka u naravi s osnove uporabe automobila i drugih poslovnih prijevoznih sredstava za privatne potrebe

rrif - 4.2010, str. 26

Odgođena porezna obveza i nadoknada odgođene porezne imovine u GFI za 2009.

rrif - 4.2010, str. 35

Godišnje izvješće za 2009.

rrif - 4.2010, str. 38

Čuvanje knjigovodstvenih isprava, evidencija, poslovnih knjiga, financijskih izvješća i poreznih prijava

rrif - 4.2010, str. 43

Obračun troškova proizvodnje u poljoprivredi

rrif - 4.2010, str. 46

Što donose nove izmjene MSFI i nova tumačenja

rrif - 4.2010, str. 50

Analiza poslovanja na temelju godišnjih financijskih izvještaja (II. dio)

rrif - 4.2010, str. 56

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2010.

rrif - 4.2010, str. 61

Smanjenje vlasničkih udjela i ulaganja zakupoprimca

rrif - 4.2010, str. 63

Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – ožujak 2010.

rrif - 4.2010, str. 65

Ispravak pogrešno iskazanih prihoda iz protekle godine

rrif - 4.2010, str. 67

Posebni porez na plaće pomoraca

rrif - 4.2010, str. 68

Novi zajednički standard – prezentiranje financijskih izvještaja (zamjena MRS-a 1 i MRS-a 7)

rrif - 4.2010, str. 70

Bespovratna sredstva iz pretpristupnog programa IPA

rrif - 4.2010, str. 72

Nova gospodarska strategija

rrif - 4.2010, str. 76

Interni akt (Pravilnik) o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma za računovođe, revizore i porezne savjetnike

rrif - 4.2010, str. 78

Restrukturiranje i sanacija izvora financiranja

rrif - 4.2010, str. 86

Knjige I-RA i U-RA i utvrđivanje porezne obveze na obrascu PDV

rrif - 4.2010, str. 92

Porez po odbitku na usluge inozemnih poduzetnika

rrif - 4.2010, str. 101

Trošarina na alkohol i alkoholna pića

rrif - 4.2010, str. 111

Usklađivanje poreza pod okriljem EU

rrif - 4.2010, str. 125

Izmjena izvješćivanja HNB-a o vlasničkim ulaganjima

rrif - 4.2010, str. 133

Prelazak s oporezivanja porezom na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim djelatnostima

rrif - 4.2010, str. 138

Prijeboj potraživanja nadoknade za bolovanje i duga za doprinose

rrif - 4.2010, str. 142

Prava na mirovinu s osnove drugog dohotka i druge samostalne djelatnosti

rrif - 4.2010, str. 148

Razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu i teret dokazivanja

rrif - 4.2010, str. 154

Davanje netočnih podataka o trgovačkom društvu

rrif - 4.2010, str. 156

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 4.2010, str. 160

Novi propisi

rrif - 4.2010, str. 165

Stručne obavijesti

rrif - 4.2010, str. 169
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)