RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Kratkotrajna kratkovidnost - uvodnik

rrif - 3.2010, str. 15

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe

rrif - 3.2010, str. 15

Predaja i objava godišnjih financijskih izvještaja za 2009.

rrif - 3.2010, str. 28

Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća za 2009., uporaba dobitka i pokriće gubitka

rrif - 3.2010, str. 33

Krediti, zajmovi i kamate u sustavu PDV-a

rrif - 3.2010, str. 41

Priznavanje poreza plaćenog u inozemstvu

rrif - 3.2010, str. 50

Porezni i računovodstveni položaj vodnih naknada u komunalnim društvima

rrif - 3.2010, str. 56

Analiza poslovanja na temelju godišnjih financijskih izvještaja

rrif - 3.2010, str. 59

Stjecanje vlasničkih prava

rrif - 3.2010, str. 69

Neka motrišta o PDV-u u neprofitnim organizacijama

rrif - 3.2010, str. 71

Odgođeno priznavanje prihoda

rrif - 3.2010, str. 78

Osnivanje ustanova

rrif - 3.2010, str. 80

Naknade plaće radnicima za vrijeme bolovanja

rrif - 3.2010, str. 85

Prava radnika i obračun plaće zaposlenih na nepuno radno vrijeme

rrif - 3.2010, str. 95

Najveće prijevare iz revizorske prakse u RH

rrif - 3.2010, str. 100

Rasprava o mjerenju fer vrijednosti

rrif - 3.2010, str. 107

Nakon financijske stiže dužnička kriza

rrif - 3.2010, str. 109

Procjena i analiza rizika kod sprječavanja pranja novca

rrif - 3.2010, str. 111

Pregled najvažnijih novosti u PDV-u od 1. siječnja 2010.

rrif - 3.2010, str. 119

Oporezivanje PDV-om u posebnom postupku oporezivanja marže

rrif - 3.2010, str. 132

PDV na uslugu naplate potraživanja (faktoring)

rrif - 3.2010, str. 141

Povrat i preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih davanja od 1. siječnja 2010.

rrif - 3.2010, str. 148

Primjena novog ZUP-a u poreznom postupku

rrif - 3.2010, str. 158

Elektroničke usluge porezne uprave

rrif - 3.2010, str. 166

Novosti u oporezivanju posebnim porezom na plovila i zrakoplove

rrif - 3.2010, str. 167

Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2010.

rrif - 3.2010, str. 170

Zabrana i mogućnost pušenja u ugostiteljskim objektima - kraj prijelaznog razdoblja -

rrif - 3.2010, str. 176

Mirovinsko osiguranje roditelja njegovatelja

rrif - 3.2010, str. 180

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

rrif - 3.2010, str. 184

Izmijenjeni su obrasci za vođenje matične evidencije osiguranika u mirovinskom osiguranju

rrif - 3.2010, str. 187

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 3.2010, str. 193

Svjetska financijska kriza kao izazov za novo promišljanje interakcije bankarskog i realnog sektora gospodarstva

rrif - 3.2010, str. 201

Portugal - vijesti iz udruge

rrif - 3.2010, str. 204

Novi propisi

rrif - 3.2010, str. 206

Stručne obavijesti

rrif - 3.2010, str. 210
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)